Sən bu dünyadasan…

Sən bu dünyadasan…
17 mart 2014
# 15:07

Kulis.Az Əhməd Qəşəmoğlunun şeirlərini təqdim edir

sübhün sübhundə

...mən özüm, özümdə itmişəm indi...

qəlbimdə dünyalar nə qədər sirli -

hər dünya içində neçə dünya var?

hansı dünyadayam indi? bilməm ki...

bir meşə içində, talada, bulaq başında

pöhrələyən bir kötük üstündə oturdum...

şaşqın...

ucundan tutmağa bir güman yoxdu...

ağaclarin ucundaki işiqlar dil açib indi

elə doğma gülümsəyir ki, göy üzü...

yer üzü yaddan çıxıb...

yer üzü bir köynək kimi çıxıb əynimdən...

...ən gözəl çiçəklərin ruhuna köklənib ruhum..

itməyim vecimə deyil bir zərrə...

gözlərimi yumduqca

qalxıram göylərin dərinliyinə....

...bir işıq yağışı yağır üstümə...

şimşəkdı, hər yanda təbəssüm uçur...

birdən, bir uca qatda yarılır göyün sinəsi...

qızılı işıqlar mələklər kimi...

açıq bənövşəyi şəfəqlər

bürüyür qızılı məlakələri...

şükür Allahım... bir qat da qalxdım yuxarı....

bir qat da... bir qatda.... bir qatda....

...bura haradır İlahi?...

ətrafda nə varsa dil açıb indi...

hər şeyin səsi var, ətri var, şəfəqləri var...

bu meh hardan əsir bu qədər doğma?...

...bədənim hardadır? bədənim yox ki....

indi göy üzünün bir parçasıyam...

bulud kimi, şəfəq kimi, səma kimi

qarışdım ətrafin sirri-sehrinə...

...ah!!!!!!!!! nə gözəl ağappaq işıq...

qaynayır çay kimi, fəvvarə kimi

göylərin daha da dərinliyində...

...mən özüm, özümdə itmişəm indi...

Məryəm

La İlahə İl Allah!

La İlahə İl Allah!

Dünyada Məryəm adlı

Bir sirrin var ey Allah!

Məkanlar içində məkanlar çoxdu

Sayı nə qədərdi? xəbərim yoxdu

Qaynayıb qarışan bu məkanların

Biri od içində, biri soyuqdu.

Günahsız bir qızın qəlbi çiçəkdi-

-Şaftalı çiçəyi, ləçək ləçəkdi...

Dualar içində, nur içindəydi

Nurdan doğulanlar nurdu, gerçəkdi...

Kainat insanın duyduğu deyil

Sayılan, insanın saydığı deyil

Allahın, dərgahın sirri çox böyük

Təkcə kitabların yaydığı deyil.

La Ilahə İl Allah!

La Ilahə İl Allah!

Dünyada Məryəm adlı

Bir sirrin var ey Allah!

Ahəng yolu

Allahın yoludur ahəngin yolu

ahəng - işarəsi uca Allahın...

qəlbndə Allahın sevgisi çoxsa

ahənglə açılar günün, sabahın...

ahəng yolçusu ol, ahəngdən özgə

hansı yollar varsa - nəhsə bulaşıq

ahəng yolçusuna yer, göy arxadır

başqa hər bir yolun sonu dolaşıq.

zərrə ümmanına yad ola bilər?

yad olsa başını bəlalar alar

ya tamama məhv olar, ya da ahəngin

ulu qüdrətiylə qalxar, sağalar.

əgər bir işində qırıqlıq varsa

gör, harda pozmusan ahəngi, necə?

dərin düşünəndə səbəb tapılır

ortada tellər var incədən incə...

biz bu kainatın kiçik zərrəsi

milyard illərdi ki, kainat süslü

eyni bir nizamda, eyni ahəngdə...

hər eşqdən doğulan, eşqə həvəsli.

tel, telə köklənsə, gülə köklənər

yayılar hər yana ilahi səda

bir eşqin yolunda, eşqə düşənlər

dözüb hər əzaba olarlar fəda.

sən ahəng yoluna düşəndə, ahəng

özü işıq kimi bürüyür səni...

ahəngdən sarpdınmı, dəli küləklər

tikənli çöllərdə sürüyür səni...

ahəngdən sarpdınmı, iblis qolundan

tutub, min tərəfə çəkəcək səni...

bəlkə də bəslədi nemət içində,

sonda dabanıyla əzəcək səni.

Allahın yoludur ahəngin yolu

ahəng - işarəsi uca Allahın...

qəlbndə Allahın sevgisi çoxsa

ahənglə açılar günün, sabahın...

yıxıldım ta...

yar sözümü yozdu yana

məni qoydu yana-yana

ürəyimdə qüvvə hanı?

belə ağrıya dayana...

yıxıldım ta, yoxdu heyim

mən dərdimi kimə deyim?

Allah, səndən ömrüm boyu

bu idimi istədiyim?

qırıldı, sındı ümidim,

hər parçası didim-didim

yer üzündə yerim yoxdu

yığışım mən, hara gedim?...

kimə?

illər boyu gözlərimi yumub

qəlbimdəki sonsuzluqda

bir kövrək bulud tək qalanda,

enəndə, qalxanda, ucalanda...

səmanın sirli yerlərindən

sorağını alanda....

nə qədər sevgi şeirləri yazdım...

sonra pıçıldadım... soruşdum özümdən:

  • kimə yazdın bu şeiri, axı kimə?....

cavab tapılacaqmı,

sən hakim olduqca

könül mülkümə?....

yenə, yenə kəşf etdim səni

mən dünən yenidən kəşf etdim səni

diksindim sevginin böyüklüyünə...

o gözəl qəlbinin ilahi eşqə

ilahi sevdaya kökləndiyinə...

dünyaya hökm edən bir şahənşahın

qəlbinə hökm edər bir ürkək sevgi.

əlçatmaz qalanı bir anda alar

saflıqdan doğulan bir titrək sevgi.

qəlbinin işığı göstərdi mənə

üstümün – başımın toz torpağını.

özümü özümdən xilas etməyin

göylərdən gələn bir əmr olmağını.

əlində şamın işığı...

əlində şamın işığı...

göylərin dərin yerinin

sirri, sehri, yaraşığı...

ölürdüm, yoldan qaytardı

məni bu şamın işığı...

bilməm ki, o, şamın şöləsi

nədən bu qədər doğmadı?

yuxularda eşitdiyim

ilahi, sirli nəğmədi...

ah! bu şamın işığında

dünya nə qədər gözəldi?!

ruhlar dil açır, danışır,

qəlblər, surətdən əvvəldi...

əlində şamın işığı...

bax, məni nə hala saldı?

kökləndim ərşi-əlaya,

gözlərin and yerim oldu...

bir bax, qurtarır ömür...

mənə ən doğma qadın!

qəlbimdə odun, dilimdə adın...

nədən, nədən ömrümdə

üzükdə qaş olmadın?

eşq ağacı yaşıldı,

ha dolandıq başına...

hərəmiz bir tərəfdə

bələndik göz yaşına...

əl uzatdım əlinə,

əlimdən vurdu dünya...

istədim gül göndərim,

gülümdən vurdu dünya...

bir bax, qurtarır ömür...

rahatlıq tapmır ömür

vüsalın bir ilğımmı?

ha gedir, çatmır ömür...

…ayrı günlər olaydı,

günlər gülrəng olaydı...

ömrümüz bir-birinə

arxa, ahəng olaydı...

sındı əlimdəki piyalə...

bu da son...

sındı, səpələndi...

əlimdəki piyalə...

bir mələk qanadı sındırdı onu...

mənim də qanadlarım vardı...

yanıma düşdü...

sındı piyaləm...

hər parçasında əks olundu

qəlbimin telləri...

ömrüm dolaşdı

qəlbimin tellərində...

...Tanrım! peyğəmbərlərin

gəldi, gəldi yer üzünə, qurtardı...

insanların nə günə düşüb?

daha peyğəmbər ola bilmir onlardan...

şairlərin də qurtaracaqmı, Tanrım?

düşdü üzü üstə...mən şairin də...

qəlbində həsrət...

bir mələk, üzümə məhv etdi məni....

günah onda yoxdu, günah mənimdi...

niyə belə oldu əzəldən Tanrım?

mənim sevdalarım mənə qənimdi...

mən ayrı aləmdə, insanlar ayrı?

mən nə dedimsə də, duyan olmadı...

yozdular tamamən ayrı tərəfə

daha heç kimsəyə ümid qalmadı...

bunu doğru deyib, deyən o aqil...

ümidlər bitəndə ömür də bitir...

Allahim, gözəllər, hər haylar, küylər

ötən nəğməymiş

mənə dərgahının işıqlarından

ayrı sevda yetir,

bir ümid yetir...

sındı... səpələndi

əlimdəki piyalə...

nisgil

sən bu dünyadasan - duyuram bunu,

üfüqün rəngindən, çiçəklərin ətrindən,

küləklərin səsindən

bilirəm bunu...

sən bu dünyadasan, bilirəm bunu -

bəlkə qonşu binada, bəlkə qonşu küçədə,

bəlkə başqa şəhərdə, kənddə,

bəlkə başqa ölkədə...

hərəmizin öz dünyası, işi-gücü,

bir kövrək kədər içində, intizarda

bu dünyalıq arzuları...

bəlkə də üz-üzə gəlmişik

neçə dəfə?

bəlkə nəsə soruşmuşuq birbirimizdən,

bəlkə nəsə anlamışıq

gözlərimizdən.....

aramızda bir tül kimi axan tilsim

alıb bizim xöşbəxtliyi

əllərimizdən?

bu dünya uçdu daha, gecdi daha...

heç üzə çıxma daha, öyrəşdim nisgilinə

bax, qaldım hansı günə?

vurula bilmədim sənə,

vuruldum nisgilinə...

ruhumun ruhu!

ruhumun ruhu!..

rahat günlərin ürküb

bir-birinə qarışdısa

məndə görmə günahı...

artıq neçə gündür

məlakələr dolanır başımıza...

ulduzlarımız yan-yanadır

göy üzündə yəqin...

artıq neçə gündür

göy üzündən sənin ətrin gəlir...

əllərim əllərindən aralı,

amma qəlbim

qəlbinin başına dolanır,

nazını çəkir hər an...

mən bir xəyal dənizindəyəm

neçə gündür...

hər ləpəsindən dalğa-dalğa

baxışların boylanır,

boy buxunun boylanır...

əllərin əl eləyir...

nisgilin boylanır...

ruhumun ruhu!

dünya elə gözəlləşib ki...

kainatın gücü axır damarlarımdan...

dərdin doğması

burax məni öz dərdimlə…

qoy sinəmi paralasın…

mənim dərdim yerlik deyil…

qoy onu göylər ağlasın…

hər əzamdan qalxan ağrı,

axır-axır, sevdalanır

sevinclərim yonqar kimi

elə üst-üstə qalanır…

qoydun məni, çıxıb getdin,

bəlkə, dönüb tapammadın…

sən dərdimə gülmə nolar,

yadına düşəndə adım…

Allah! dərdin də doğması,

şirini-şəkəri varmış…

dərd əlindən də adamı

dərdin ağrısı alarmış…

ağaclar səndən danışdı...

dəniz kənarından gəlirəm indicə,

sevdiyin ağaclara baş çəkdim

bircə-bircə.

həsrətindən qəmgindilər bir az...

məni görcək sevindilər,

səni soruşdular hamısı,

səndən danışdılar.

...hər ağacın, sənli

film-film xatirələri var,

hər ağacın yanında qəlbimin

min-min

görünməyən yeri var.

hər ağacla, ayrılıqda

səndən danışmağın

qəribəliyi var.

biri güldürür adamı, biri kədərləndirir

birinin etdiyi eyham, qəlbimin

indiyədək dillənməyən

tellərini dindirir.

...təzəcə yarpaqlayan, təzəcə çiçəkləyən

bu ağacların ruhuna qarışır ruhum...

bu ağacların həsrətinə qarışır

kədər,

sevinc qarışıq ahım....

otağmın havasındakı gözəl…..

….mələkmisən?

üzünü görmədən, özünü duyuram...

nəfəsini, ətrini duymadan,

qəlbini, ruhunu duyuram.....

bu nə musiqidi? sənmi çalırsan?

ya sənin dünyanın, qəlbinin sədasıdı?

bu səninmi səsindi?

belə kövrək öxuyur qəlbimin nəğmələrini?

göylərin dərinində

yan-yanamı ulduzlarımız?

sevdalarını, ahını duyuram....

şəfəq-şəfəq dolmusan otağıma...

səni məlakə tək danışdırıb,

məlakə tək salamlayıram....

küləklər dolanır başına sənin

sən bu yer üzünü

ögey şəhər kimi gəzmə...

bu həm də sənin yer üzündü....

dolanıb qızılgüllərin, bulaqların başına

yan ötmə... bir bax...

nə sirli baxır onlar...

o baxışların dərinindəki tellər

dindirər

qəlbindəki telləri...

küləklər dolanır başına sənin..

soyuq yağışlar səndən danışır...

yer üzündə hər varlıq

bir-biriylə yarışır...

hansı məqamların yollarındasan?...

üz-gözünə təbəssüm

çiçək üstəki şehə

gün işığıtək yaraşır...

göy üzündən yağan şəfəqlər

köməyin olsun...

Feysbuq xəstəsi

(yarizarafat, yarıdan çoxsa ciddi)

Sən nurlu bir insan idin...

İndi, feysbuq xəstəsi –

Ömrünə bir lərzə salıb

Ölən vaxtının naləsi.

İblis kimi gülümsəyir,

Sənə işvə verən ekran,

Yer üzüylə aranızda

Tilsimli tor hörən ekran.

Qəlbindəki işıqları

Toza-torpağa bürüyür...

Bir bax! Səni qaranlıqdan

Qaranlığa sürüyür.

Unudulur necə iş-güc,

Saatlar, günlər ötüşür,

Gələcəyin özülləri

Laxlayıb boşluğa düşür.

# 1416 dəfə oxunub

Oxşar xəbərlər

Qar tanrısının qeydiyyatı haradır?

Qar tanrısının qeydiyyatı haradır?

16:25 15 iyul 2024
Fahişələrə haqq qazandıran filmimiz

Fahişələrə haqq qazandıran filmimiz

15:00 11 iyul 2024
Səkkiz ildir evliyəm, amma...

Səkkiz ildir evliyəm, amma...

13:23 11 iyul 2024
Qız qaçırtdığına görə özünü yandıran qazi

Qız qaçırtdığına görə özünü yandıran qazi

13:25 10 iyul 2024
Füzuli və Mikelancelonun bir-birinə ehtiramı

Füzuli və Mikelancelonun bir-birinə ehtiramı

12:00 10 iyul 2024
İntellektual kartof püresi

İntellektual kartof püresi

14:07 9 iyul 2024
# # #