Utanım yerinə Misri qılıncım – Şahmar Əkbərzadənin şeirləri

Utanım yerinə Misri qılıncım – <span style="color:red;">Şahmar Əkbərzadənin şeirləri
30 avqust 2017
# 11:04

Bu gün tanınmış şair Şahmar Əkbərzadənin anım günüdür. Kulis.az onun bir neçə şeriırini təqdim edir.

Qarabağsız Qarabağlı

Utanım yerinə ay bulud sənin,

Allahın altında ağ eyləyirsən...

Alışır ciyəri çölün, çəmənin,

Yağışı dənizə səpələyirsən...

Utanım yerinə sənin, ay dəniz,

Susuzlar qoynunda yetmir kamına...

Çayların başını kəsib tər-təmiz,

Dönmüsən suların qəbristanına...

Bu da ki, min illik Türk qəbristanı,

Analar kor oldu ağı deməkdən...

Utanım yerinə, Türk yatağanı,

Gözlərin doymadı Türkü yeməkdən...

Utanım yerinə Misri qilincım,

Tüfəng çıxan kimi qınına girdin...

Utanıb-qızarıb sənə güvəncim,

Sən öz qanımıza yerikləyirdin...

Utanım yerinə qoç Koroğlu, din!

Düşmənin kimiydi? – Həsən paşaydı..

"Leş bir yana, baş bir yana" -deyirdin,

Qalağa vurduğun qardaş başıydı...

Utanım yerinə Əmir Teymurum,

Əzdin Bəyazidi, qırdın Tatarı..

Sənin zəfərinlə sındı qürurum,

Yadlara qul oldu yurd balaları...

Şah babam Xətayi, ey Sultan Səlim,

“Çaldıran” deyəndə odlanıram mən..

Əsrlər keçsə də düzəlmir belim,

Sizin yerinizə utanıram mən...

Utanım yerinə ey insan oğlu,

Bir yandan əcəldən fəryad edirsən..

O biri yandan da zirehli, zağlı,

Ölüm silahları icad edirsən...

Bir utanc qurumu qurardım hökmən,

Egər olmasaydı məni qınayan..

Yerlərdən, göylərdən utanıram mən,

Utanım yerinə, ay utanmayan..!

Eşmə

Dağıldı tifağı şahənşahlığın,

Qaysaq tutacaqmı hicran dağları?

Sevincim sinəmi deşib çıxmamış

Arzumu gözümdə qoymayın barı.

Mənim Vətənimi ikiyə bölən

Sənədi çıxarın şah arxivindən!

O qanlı kağıza tütün bükərək

Bir eşmə düzəltmək istəyirəm məm!

Hardadır Türkmənçay müqaviləsi?

Gətirin, gətirin, bir eşmə eşim.

Çəkib tüstüsünü ciyərlərimə

Püfləyib hicranın gözünü deşim!

Bu boyda sevinci tək çəkmək olmaz,

Cənubu, Şimalı gərək haylayım.

O tutya eşmədən, tutya tüstüdən

Hərəyə bir udum nəzir paylayım!

Dağıldı tifağı şahənşahlığın,

Qaysaq tutacaqmı hicran dağları?

Sevincim sinəmi deşib çıxmamış

Arzumu gözümdə qoymayın barı…

1979.

Dağdağan

Sərhəd kənarında bitən dağdağan

Məndən məğrur idi, məndən qürurlu.

Çarpaz budağında iki sağsağan

Sevinə-sevinə yuva qururdu.

Xəbər daşıyırdı quşlar, xoş xəbər,

Hicran qovrulurdu bu hay-haraydan.

Çör-çöplər yuvada öpüşürdülər,

Biri o taydandı, biri bu taydan.

Sərhəd kənarında cavan yaşımda

Həsədim utanıb yerə girirdi.

İki quş dimdiyi ağac başında

Vətəni vətənə birləşdirirdi.

1982.

Qrimləyir

Dolanır boynuma doğmalıq mehi,

Hardasa bir dəli həsrət inləyir.

Sükutu ilahi bülbül cəh-cəhi,

Mənim varlığımı qəm qrimləyir.

Şəfəqlər zülmətin kəsir başını,

Bəyaz dan yerini qan qrimləyir.

Sübh yeli meşəni, şeh bənövşəni,

Məğrur zirvələri çən qrimləyir.

Şirin mürgülərdən ayrılır güllər,

Göylər yer üzünü nura bələyir.

Dənizdən sahilə çıxır gözəllər,

Mərmər sinələri gün qrimləyir.

Tökülür dənizə nazlar, qəmzələr

Bəxtəvər suları naz qrimləyir.

Leyli-Məcnunları sərin gölgələr,

Məcnun söyüdləri yaz qrimləyir.

Gündüzü-günəşli loğman havalar,

Gecəni Krımda Ay qrimləyir.

Yalları bulaqlar, yolları çinar,

Zümrüd vadiləri yay qrimləyir.

Hanı gözəllikdə Krıma tay yer?

Hanı əzizlikdə Krıma əvəz?

Hər şey bu yerlərdə qrim götürər,

Bircə faciələr qrim götürməz.

Dolanır boynuma ayrılıq mehi,

Hardasa bir dəli həsrət inləyir.

Kiminin bəxtini bülbül cəh-cəhi,

Kiminin bəxtini qəm qrimləyir.

1985

Yollar

Ayaqla torpağın öpüşməsindən

Doğulub böyüyür yollar həyatda.

Tapdana-tapdana min illər boyu,

Ömür qazanıbdır ayaqlar altda.

Gəlimli-gedimli yol nəsillərin,

ölməz abidəsi, əmanətdir.

Tapdanmaq - insanın şərəfsizliyi,

Tapdanmaq - yolların ləyaqətidir.

İnsan qədəminə tamarzı qalmaq,

Yolların bağrına çəkilən dağdır.

Dünyada ayaqlar altda yaşamaq,

Bircə yollar üçün alçalmamaqdır.

1968

Təzə nağara

Sitəm görəcəksən ulduzlar sanı,

Bir azdan başına od ələnəcək.

Dodaqlar öpəcək qara zurnanı,

Səninsə sifətin sillələnəcək.

Hələ təpər topla, dözüm yığ hələ,

Qanları coşdurub qaynatmalısan.

Üzünə çırpılan sillələr ilə

Toya gələnləri oynatmalısan.

Bir azdan üstünə düşəcək əllər,

Səni nağaraçı yesir edəcək.

Ağrından həzz alıb süzən gözəllər

Fəryadın üstündə yallı gedəcək.

Bu alın yazındı, nə küs, nə inci,

Çırtma çatlayacaq qaşında sənin.

Dərdə bax, hamının toyu, sevinci

Qapaza dönəcək başında sənin.

Alın yazısından qaçmayıb heç kim,

Sitəmə sinə gər, qəmə qələm çək!

Yediyin sillələr qorxma əzizim,

Şəninə əskiklik gətirməyəcək.

Qoşa şapalağa dözəcək dərin,

Nalən musiqiyə dönəcək hökmən,

Qəm yemə, nağara, döyülənlərin

Bütün yer üzündə xoşbəxti sənsən.

Bəxtəvər başına, sillələn nə qəm,

Sillələr ömrünə nur ələyəcək.

Dərd mənim dərdimdir, sabah bilmirəm

Kimlər taleyimi sillələyəcək!

Üşüdü

Sənsiz salamımı almadı dağlar,

Həmdəmim, həyanım olmadı dağlar,

Elə köks ötürdü gülgəz yaylaqlar

Yamaclar üşüdü, qaşlar üşüdü.

Məni sənsiz görüb süsən saraldı,

Nərgiz pörşələndi, lalə qaraldı,

Göyü bulud basdı, yeri qar aldı,

Dərələr ah çəkdi, döşlər üşüdü.

Məni sənsiz görüb ürpəşdi otlar

Əsdi titim-titim titrəşdi otlar,

Bəyaz yaylığını sıxdı buludlar,

Məni sənsiz görüb quşlar üşüdü.

Üzümə baxmadı gədiklər, gülüm,

Mələşdi talada əliklər, gülüm,

Elə oxudu ki, kəkliklər, gülüm,

Qayalar səksəndi, daşlar üşüdü.

Məni sənsiz görüb çağladı bulaq,

Könlümü min yerdən dağladı bulaq,

Körpə cüyür kimi ağladı bulaq,

Gözümün içində yaşlar üşüdü.

Əlvida

Çatdı halallaşmaq vaxtı, a yerlər.

Yamaclar əlvida, yollar əlvida!

Hər yarpaq mehriban bir ələ bənzər,

Mənə əl eyləyən əllər, əlvida!

Dərdimi heç kimə aça bilmədim,

Hicranın əlindən qaça biımədim,

Zülmün sədlərini keçə bilmədim,

Çəmənlər əlvida, çöllər əlvida!

Bir ocağın odu-közü olmadım,

Saza dönüb "Yanıq Kərəm çalmadım,

Toza dönüb qoynunuzda qalmadım,

Cığırlar əlvida, yollar əlvida.

Kükrəyə-kükrəyə qabarmadınız,

Həsrətin bəndini qoparmadınız,

Yuyub dərdlərimi aparmadınız,

Yağışlar əlvida, sellər əlvida!

Hələ bu dünyada qalmaq payım var,

Bəxtimin üzünə gülmək payım var,

Azadlıq yolunda ölmək payım var,

Obalar əlvida, ellər əlvida!

# 2983 dəfə oxunub

Oxşar xəbərlər

# # #