Azalır başımda ağıl, get-gedə

Azalır başımda ağıl, get-gedə
23 yanvar 2015
# 11:43

Kulis.az şair Ehtiram İlhamın şeirlərini təqdim edir.

Get-gedə

Atilay üçün

Ehtiyacdandımı, ya yaşdandımı,

Azalır başımda ağıl, get-gedə.

Mən yaşadığımdı cəhənnəm özü,

Bitir cənnət haqda nağıl, get-gedə.

Gözümü açandan gözüm yaşdadı,

İşim əlamanda, qaçhaqaçdadı.

Nə ki, niyyətim var, zaman xışdadı,

Arzum uzaqlardan baxır get-gedə.

Dünyada qalası dünya malıdı,

Tanrı sevdasıdı, haqq amalıdı.

Oğul atasına oxşamalıdı,-

Sənə oxşayıram, oğul, get-gedə.

O da mən yaşdaydı...

46 yaşımın tamamından bir neçə gün sonra

oğlumun 11 yaşı olasıdı. Yadıma düşdü ki, atamı

itirəndə mən oğlum,

atam da mənim indiki yaşımdaydı - onda, 1980-ci ildə...

Mən də sən boydaydım o vaxtı, hələ

Ağlım da başdaydı baban gedəndə.

Gücüm çatannan da, çatmıyannan da

Dava-dalaşdaydım baban gedəndə.

Yıxıldım, qalxmadım bir də heç zaman,

Qaldım boynubükük elə o vaxtdan.

Alnıma bir qara xətlə yazılan

Baxtnan barışdaydım baban gedəndə.

Bir də doğmayacaq xoş sabahlarda,

Qalxan nalələrdə, qopan ahlarda,

Yolunan saçlarda, yaş yanaqlarda,

Quruyan yaşdaydım baban gedəndə.

Mən onun yaşına yetişdim axır…

Beləcə başladı təzə bir nağıl....

...Elə sən boydaydım o vaxtı, oğul,

Elə sən yaşdaydım baban gedəndə.

17.12.2014

Şükür deyərsiniz - birtəhər çıxsam

Bu gündən o ayın onuna kimi.

Bir quru cəsədəm - uçmuş ruhumnan

Ağrıdan inləyən canıma kimi.

Fələkdən saymadım, fələk saymadı,

Mənə haqq elədi heç nə qıymadı!..

Aldı nəyim ki var, gözü doymadı, -

Sordu iliyimdə qanıma kimi.

Nələr arzuladım, nəymiş qismətim,

Özümə çatmadı özcə söhbətim.

Mən daha kimnənsə barışam çətin -

Ərşin sultanından, xanına kimi.

Vaxtmı hesablayım, məqammı güdüm,

Hardan gəlmişdim ki, hara da gedim.

...Sonuncu sözümü birinci dedim,

Birinci sözümün sonuna kimi.

Alçaq könüllərdir ən uca yerim,

Nə yurdum bəllidir, nə sərhədlərim.

...Yanından yol alıb gedən dərdləri

Gələr Ehtiramın yanına kimi.

Avtoportret

Bu adam sevmədi özünü,

Özgələrini sevdi amma…

Ömründə bir xoş gün görmədi,

Əzablı günlər gördü amma.

Başına uçuldu tikdiyi,

Fil çəkəmməyəndi çəkdiyi

Tumurcuqlamadı əkdiyi,

Gül-çiçək açdı dərdi, amma...

Qaçmasa da bir yol sözündən

Qaçdılar hər yerdə özündən...

Qarışqa idi öz gözündə,

Başqaları bir devdi amma.

Dözüb də hamının nazına,

“Hə” dedi hər şeyin azına.

Can deyib oğluna, qızına,

Çörək yox, ürək verdi amma.

Bəlkə də heç baxtlıq deyilmiş

Bugünlük, sabahlıq deyilmiş

Ölüb yaşamaqlıq deyilmiş,

Bəlkə yaşayıb öldü amma.

12.09.2011

Bəri bax

Ədalət Nicata

Qanım lap əzəldən qaynadı sənə,

Suyun şirin gəldi, adam, bəri bax.

Onda düz demişdin, mən bu ürəklə

Canımı verəcəm bada, bəri bax.

Çəkilir yollardan daha səs-səmir,

Biz haqqın quluyuq, haqq kimi sevir.

Ya məndən biryolluq üzünü çevir,

Çevirib üzünü ya da bəri bax.

Bu şairlik ki var, bəlkə həvəsdi

Elə bu həvəslə hamı tələsdi...

Heç nə yazmasan da, bir sözün bəsdi,

Bax bəri, söyləyim - o da bəri bax.

Adam olammadım

Adam çağırıldı mənim də adım,

Mən bu adamlıqdan heç yarımadım.

Gəzdim qarış-qarış, addımbaaddım,

Adamdan bir xəbər alınca qaçdım.

Adam görkəmində, adam biçimdə

Adam sevgisində, adam gücündə

Adam axtarıram adam içində

Adama həsrətli qalınca qaçdım.

Adam ki, gəlmirsə adam belindən,

Tutulub asılmaz adam dilindən.

Adam olammıram adam əlindən,

Bu daşı başıma salınca qaçdım

Tamarzı qalsam da düzün dalınca

Getmədim çörəyin, duzun dalınca

Qaçmadım şeirin, sözün dalınca

Mən adam olmağın dalınca qaçdım.

Ay Vətən

Yenə ən yanıqlı bir nəğmə kimi,

Adın dodaqlarda, Vətən, ay Vətən...

Səndə çörəyini tapa bilməyən

Gəzdi iraqlarda, Vətən, ay Vətən.

Olubsan çəkənə dərdi verən də,

Dərd dağarcığıymış dərdli sinən də...

Bahara dönürsən adın gələndə,

Qarda, sazaqlarda, Vətən, ay Vətən.

Sən böyük ruhların savaşlarında,

Sevdalı canların təlaşlarında,

Yadlara düşərsən göz yaşlarında,

Höyüş yanaqlarda, Vətən, ay Vətən...

Göyləri alıbsan, tutubsan yeri,

Heç açan olubmu səndəki sirri.

Bir Vətən yaşadır orda hər biri, -

Səndən uzaqlarda, Vətən, ay Vətən.

Sən - azın çoxusan, sən - çoxun azı,

Tək sənə sarıdı hamının üzü.

Verdin Ehtirama ilhamı, sözü -

Qaldı varaqlarda, Vətən, ay Vətən.

02. 08. 2013. Sevastopol.

Üzümdə su yoxmuş, içimdə qəhər,

Qalmadı canımda nə güc, nə təpər.

Bu qansız dünyayla qaldım bərabər, -

Yaşadım, ay Ana, səndən sonra da...

Yapışıb qol-boyun dərdnən-amannan,

Qurtardım biryolluq dinnən, imannan.

Ağrıyan ürəknən, titrəyən cannan,

Yaşadım, ay Ana, səndən sonra da...

Elə dünənəcən Sən də vardınmı?

Oğlunla, qızınla bəxtiyardınmı?

Sən mənsiz bircə an yaşayardınmı, -

Yaşadım, ay Ana, səndən sonra da...

Sənsiz bu gündümü, bu həyatdımı?

Dözüb dayanıram, zarafatdımı?

Xəbərin oldumu, Ruhun şaddımı? -

Yaşadım, ay Ana, səndən sonra da...

# 308 dəfə oxunub

Oxşar xəbərlər

# # #