Gözәlә baxmaq savabı

Gözәlә baxmaq savabı
11 dekabr 2013
# 15:40

Jalə Səhrəd

unutduğun sözlәr kimi

düşәcәm bir gün yadına.

heç gözlәmәdiyin vaxtda.

hәr şey üçün çox gec olduğu

buludların fiqurlara bәnzәmәdiyi

bulvarın romantik görünmәdiyi bir vaxtda.

gecikәn qonaq kimi gәlәcәm.

hamının yatdığı gecәdә

yemәyin soyuduğu

pişiklәrin pәncәrәdәn

köhnәlib atılmaqçün saxlanan yemәyә

hәsrәtlә baxdığı bir gecәdә.

bütün hisslәrin söndüyü

bütün ehtirasların bitdiyi bir gündә gәlәcәm.

qapına pencәyimi qoyub gedәcәm.

birlikdә aldığımız pencәyimi

sәnin sevdiyin kimi qara rәngdә olan.

köhnә bir pencәyin bir qutu şokoladdan da

bir dәstә çiçәkdәn dә daha çox söz dediyini

sәn hamıdan yaxşı bilәrsәn.

"sәn" dedim yadıma düşdü.

hәr şeyә geciksәm dә sәnә gecikmәyәcәm.

tanıyacaqsan.

әn az yarım saat qapıda dayanacaq qәdәr.

әn az 2 dәfә o pencәyi әlindәn salacaq qәdәr.

әn az 3 dәfә qapını açıb

içәri girmәkdәn vazkeçәcәk qәdәr.

onda baxacaqsan göyә

buludların düzәltdiyi fiqurları görәcәksәn.

qolunda qara bir pencәk dolaşacaqsan bulvarı.

sevәcәksәn pişiklәri.

illәr sonra ehtirasla baxacaqsan qadınlara.

yaşayacaqsan

sevişmәyin günah olduğu ölkәdә

gözәlә baxmağın savabını...

# 1861 dəfə oxunub

Oxşar xəbərlər

# # #