Umberto Eko: “Babil söhbəti”

 Umberto Eko: “Babil söhbəti”
29 oktyabr 2014
# 13:12

Kulis.az Nəriman Əbdülrəhmanlının tərcüməsində “Babil söhbəti” hekayəsini təqdim edir.

Dəclə və Fərat arasında, asma bağların kölgəsində, min ildən bir az artıq!

Uruk:

Bu mixi yazım xoşuna gəlirmi? Mənim bu kölə-çap sistemim saat onda bütün Hammurapi kodeksini bitirdi.

Nimvrod:

- Səninki hansındadı ki? Cənnət Vadisindən Apple Nominatordu?

Uruk:

- Sən dəli olmusan? Onları daha, hətta, Tirdəki kölə bazarında tapa bilməzsən. Yox, mənimki Misir kölə-mirzəsi. - Toth 3 Magis-Dos.

- Çox az, gündə bir ovuc duyu sərf eləyir, həm də heroqliflə yaza bilir.

Nimvrod:

- Amma yaddaşında heç nə qalmır ki.

Uruk:

- Əvəzində surətini çıxaran zaman da ölçüyə salır. Daha sonra başqasının üzərində yazması üçün gili götürən, cədvəl düzəldən, onu günün qabağında qurudub ölçüyə salan kölə lazım deyil. O, düzəldir, odda qurudur, dərhal da yazır.

Nimvrod: Amma o, 5,25 Misir dirsəyi uzunluğunda, düz altmış kiloqram çəkisi olan cədvəllərdən istifadə edir. Sən niyə özün üçün yığcam cədvəl tapmırsan?

Uruk:

- Maye büllurun üzərində bir xaldey naxışımı? Volxvlar üçün qəlibdi.

Nimvrod:

Yox, əşşi, əlli yazan kölə-mirzəb, sidonlu Afrika cırtdanı. Bilirsən finikiyalılar necə eləyirlər – hər şeyi misirlilərdən götürürlər, amma sonra kiçildirlər. Bax, dostum Lepton elə sənin dizlərinin üstündə oturub yazır.

Uruk:

- O, donqardı, iyrəncliyə bax.

Nimvrod:

Sənə yalvarıram! Onun kürəyinə tez yazmaq üçün bir şey quraşdırıblar. Qırmancı bircə dəfə şaqqıldadırsan – o da sənə lap Alfa-Beta yazır, görürsən qrafik rejim üçün mətni rejimdən istifadə eləyir, iyirmi bir işarə kifayətdi. Hammurapinin bütün kodeksini sənin üçün bir neçə 3,5 cədvəlində yerləşdirər.

Uruk:

Amma sonra şifrəaçan kölə də almaq lazım gəlir.

Nimvrod:

- Elə şey yoxdu. Bu cırdana şifrəaçan da quraşdırılıb. Qırmançı bir dəfə də şaqqıldadırsan – o, hamısını yazıya köçürür.

Uruk:

- O qrafiklər də cızır?

Nimvrod:

- Nədi, onun müxtəlif rəngi olduğunu görmürsən?

Necə fikirləşirsən, məndən ötrü Qüllənin bütün planlarını kim çəkdi?

Uruk:

- Bəs sən ona inanırsan? Birdən hər şey uçdu?

Nimvrod:

- Heç nə olmaz. Mən onu Pifaqorun və Memphis Lotusun yaddaşına yükləmişəm. Ona planı verib qamçını şaqqıldadırsan – sənin üçün üçölçülü zikkurat çəkir. Misirlilərdə ehramların tikintisi zamanı on minlərlə kölə-mirzələrlə linkləşdirilmiş on komandalı «Moicey» sistemi vardı. Onların interfeysləri çox dostcasınaydılar. Bütün köhnəlmiş dəmirləri Qırmızı dənizə atdılar, hətta, su qabardı.

Uruk:

- Bəs saymaq üçün?

Nimvrod:

- O, bürcü də bilir. Bir anda sənə ulduz falını göstərir və what you see is what you get.

Uruk:

- Bahadı?

Nimvrod:

- Hə, əgər burda almaq istəsən, bütün məhsulun bəs eləməz, bir kisə toxumluq buğdaya alarsan. Əlbəttə, onu yaxşıca yedirmək lazımdı, çünki özün bilirsən, garbage in – garbage out.

Uruk:

- Yaxşı, mənə bir misirli tamamilə bəs eləyir. Amma əgər sənin cırtdanın mənim 3 Megis Dosumla dil tapsa, ona bürcləri öyrətməsinə kömək eləyə bilərsənmi?

Nimvrod:

- Bu, qeyri-qanunidi: alanda zəmanət verməlisən ki, onu yalnız fərdi istifadə üçün alırsan… Hə, yaxşı, onsuz da hamı belə eləyir, gəl onları bir-birinə qoşaq. Ancaq istəmirəm ki, səninkində virus olsun.

Uruk:

- O, öküz kimi sağlamdı. Məni daha çox başqa bir şey qorxudur: hər gün yeni şivələr peyda olur, axırda proqramlar qarışacaq.

# 1427 dəfə oxunub

Müəllifin son yazıları

# # #