Əliağa Vahid: “Qurban bayramı”

Əliağa Vahid: “Qurban bayramı”
15 avqust 2011
# 12:30
Əliağa Vahid mollaxanada oxumağa başlamış, sonra ehtiyac üzündən təhsilini yarımçıq qoymuş, xarratlıq etmişdir. Gənc yaşlarında Bakıdakı «Məcməüş-şüəra» ədəbi məclisində iştirak etmiş, Azər (İmaməliyev), Müniri və b. şairlərin təsiri ilə lirik şerlər yazmışdır. Satirik şerlərində ictimai nöqsanları, mövhumatı, zülm və haqsızlığı ifşa etmişdir. «Tamahın nəticəsi» adlı ilk kitabı nəşr olunmuşdur.

Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsini rəğbətlə qarşılayan Vahid inqilabi təbliğat sahəsində fəal çalışmış, yeni həyatı tərənnüm edən çoxlu şer: «Əsgər və fəhlə yoldaşlarıma», «Məktəb nə deməkdir», «Ucal, mələyim» və s. yazmış, «Kommunist» qəzetində, «Molla Nəsrəddin» jurnalında əməkdaşlıq etmişdir.Balaca felyeton

Qurban Bayramı

Bir də görsəydim səni röyada, qurban bayramı,
Həsrətim qalmazdı bu dünyada, qurban bayramı.

Həzrəti İbrahimin sənsən ucaldan şöhrətin,
Sən onun artırdın aləmdə cəlalın, dövlətin;
Bir sənə tapşırdı getdi biz müsəlman millətin,
Olmuşuq irsən sənə dildadə, qurban bayramı.

Göz önündə keçmişim silinmiş təkər tək fırlanır,
Sanki əmrimlə yenə keyf məclisim hazırlanır;
Tüstü qalxır, dalbadal şişlik gəlir, manqal yanır,
Gəzdirir məşuqəm əldə badə qurban bayramı.

İndi də yadımdadır bərk içmişəm, kəlləm dolu,
Məclisimdən qovladım bayram günü bir yoxsulu.
Nə kabab verdim, nə verdim bir qəpik bayram pulu,
Aclıqdan başladı fəryada qurban bayramı.

Məclisimdə curlarım molladı, bəy, xandı bütün,
Layiqi yoxdu bizə hər yoxsulun, hər bir lütün;
Yüksəlirdik göylərə çıxdıqca manqaldan tütün
Fəxr edirdim mən səninlə, adə qurban bayramı.

İndi neylim çevrilib, dünya dəyişmiş sərbəsər,
Var nə qurbandan, nə şişlikdən, nə manqaldan əsər;
Köhnə adətlər pozuldu, mən qocaldım müxtəsər
Düşməyir illərcə yadə qurban bayramı.


Əliağa VAHID

“Kommunist” qəzeti, 1938-ci il № 33

Vüqar QURDQANLI
# 4528 dəfə oxunub

Oxşar xəbərlər

Müəllif "qızları ərə verməyə tələsməyin"  demək istəyir? - Hekayə müzakirəsi

Müəllif "qızları ərə verməyə tələsməyin" demək istəyir? - Hekayə müzakirəsi

09:00 16 iyul 2024
Qar tanrısının qeydiyyatı haradır? - Qismət Rüstəmov

Qar tanrısının qeydiyyatı haradır? - Qismət Rüstəmov

16:25 15 iyul 2024
Onlar Kəramət Böyükçölün qələmini sındırmaq istəmədi - Seçkiləri "ifşa" edən yazıçımız

Onlar Kəramət Böyükçölün qələmini sındırmaq istəmədi - Seçkiləri "ifşa" edən yazıçımız

12:00 11 iyul 2024
Bu roman müasir Azərbaycan nəsrində mərhələ gücündədir  - İlham Əziz

Bu roman müasir Azərbaycan nəsrində mərhələ gücündədir - İlham Əziz

12:00 8 iyul 2024
Sizin o dəryada nə işiniz var idi, Varis cənabları?

Sizin o dəryada nə işiniz var idi, Varis cənabları?

14:11 6 iyul 2024
Atasına nifrət edən yazıçı - "Kişilərə dur deyin!"

Atasına nifrət edən yazıçı - "Kişilərə dur deyin!"

15:00 5 iyul 2024
#
#
# # #