Yaramı yaxşı bağla, pis bağlasan qan verər – Ən yaxşı Araz bayatıları

Yaramı yaxşı bağla, pis bağlasan qan verər – Ən yaxşı Araz bayatıları
14 dekabr 2020
# 14:11

Kulis.az gündəmi nəzərə alıb Araz çayı ilə bağlı seçmə bayatıları təqdim edir.

Araz, Araz Xan Araz!
Sultan Araz, xan Araz!
Çayın, çeşmən qurusun,
Mənim təki yan Araz!

***

Araz gəlir daşınnan,
Suyu qalxır başınnan.
Əzəli dumduruydu,
Bulandı göz yaşınnan.

***

Araz, Araz can Araz!
Mən sənə qurban Araz!
Zaman məni yandırdı,
Sən də alış, yan Araz!

***

Araz, Araz, xan Araz
Sultan Araz, xan Araz
Görüm səni yanasan
Bir dərdimi qan, Araz.

***

Arazdan keçən də var,
Suyundan içən də var,
Qardaş adı çəkəndə,
Ürəyi keçən də var.

***

Araza gəmi gəldi,
Mən dedim hami gəldi
Sən ağla, ay gözlərim
Ayrılıq dəmi gəldi.

***

Arazda axar qaldı,
Tərlan uçdu, sar qaldı.
Elimdən ayrı düşdüm,
Gözlərim baxar qaldı.

***

Araz gəldi, yan axdı,
Dibindən min can axdı.
Vətən sarı baxanda,
Ürəyimdən qan axdı.

***

Keçmə, Araz dərindir,
İçmə, suyu sərindir.
Həsrət baxan bu ellər,
Sənin də ellərindir.

***

Araz kimi bulannam,
Bağça kimi sulannam.
Əlim sənə catınca,
Hər tərəfi dollannam.

***

Araz axar yan verər,
Səsi mənə can verər.
Yaramı yaxşı bağla,
Pis bağlasan qan verər.

***

Araz, Araz, can Araz ,
Sultan Araz , xan Araz.
Çayın, çeşmən qurusun,
Mənim kimi yan Araz.

***

Arazda gəmim qaldı,
Əkmədim zəmim qaldı.
Arzun gözündə qalsın,
Necə ki, mənim qaldı.

***

Araz aşanda ağlar,
Kür qovuşanda ağlar.
Balalar anasından,
Ayrı düşəndə ağlar.

***

Mən Arazam, ağlaram,
Hey coşaram, çağlaram.
Ata deyib köksümü,
Çalın-çarpaz dağlaram.

***

Araz, Araz, xan Araz,
Dağlardan axan Araz.
Elimdən xəbər gətir,
Evimi yıxan Araz.

***

Araz qalmaz axmaqdan,
Şimşək doymaz çaxmaqdan.
Gözlərimə qan damdı,
O taylara baxmaqdan.

***

Araz axar, yan gedər,
Üstündə min can gedər.
Yaramı yar bağlasın,
Yoxsa axar, qan gedər.

***

Araz daşanda mələr,
Kür qarışanda mələr.
Bala öz anasından,
Ayrı düşəndə mələr.

***

Arazın başı mənəm,
Dibinin daşı mənəm.
Hər yanda qərib olsa,
Onun yoldaşı mənəm.

# 1370 dəfə oxunub

Oxşar xəbərlər

# # #