Hərə birinə aldanar - İlham Qəhrəmanın Yeni Şeirləri

Hərə birinə aldanar - İlham Qəhrəmanın Yeni Şeirləri
23 iyul 2019
# 14:15

Kulis.az tanınmış şair İlham Qəhrəmanın yeni şeirlərini təqdim edir.

Violendə sən

Violendə hicran çalır Pərviz Yahəqqi,
Bütün hicran nəğmələri səni səsləndirir
Amma, bu zalım səni bir ayrı çalır, -
Hicranın səsindən sən yaranırsan.
Mən indi sevginin musiqi fəslindəyəm,
Qış ilin sərt fəsli olan kimi
Musiqi fəsli ən kədərli çağıdı sevginin...
Violendə hicran dil açan kimi
gəlib durursan gözümün qarşısında
Yaxanın iki düyməsi açıq, saçı dağılmış,
Diz-dizə, göz-gözə, iki əllərim əlində...
Suallarına yalan uydurmalıyam,
Elə yalan ki, şirin olsun, könlünə yatsın, -
Asan deyil...
Bilirəm sən də Allaha yalvarırsan
yalan uyduranda çaşmayım...
Belə məqamda böyürdən çıxasan -
Gözlərimi görsən inanmarsan,
Sahibsiz it gözündəki kədər muştuluq olar.
Violenin səsi su torpağa hopan kimi
Hopur canıma səninlə bir yerdə -
Sən hopan suda rəng kimisən.
Mən indi sevginin musiqi fəslindəyəm,
Heyf! Sən ona qulaq asmırsan.

29.11.2018

Ömür

Bu evdi, bu da buxarı,
Tüstüsü ömür çıxarı...
Həyat qarışqa cığırı -
Hamı səninlə yol gedir,
Hamı sənə qarşı gəlir.

Arılar pətək ucundan,
Dodaq da öpmək ucundan...
Bir loxma əppək ucundan
Hamı səninlə yol gedir,
Hamı sənə qarşı gəlir.

Yatdın oyandığın yerdə,
Su axdı yandığın yerdə...
Elə dayandığın yerdə
Hamı səninlə yol gedir,
Hamı sənə qarşı gəlir.

04.04.2019

Var

O olduğun yerdən boylan,
Bir bax nə təhər dəli var?!
Açıb-ağartma, ey qafil,
Dərdiylə bir pərdəli var.

Axşam düşər, şər qarışar,
Göydə ulduzlar sayrışar...
Hamı başına yığışar, -
Bilməz bir bəşər dəli var.

Dağ alındı köçəridən,
Nə qaldı ki, peşəridən?!
Qan ağlayan içəridən, -
Çölündən bir gülməli var.

10.04.2019

Yıxılasan

Əlibıçaqlı qova səni,
Qapı ağzında yıxılasan.
Nazlanır nazın nazdan naza,
Səni nazından yıxılasan.

Aşa bilmədim nə sədd qaldı?!
Ürək yenə də həsrət qaldı.
Kimsən, oxuyan? - cəsəd qaldı,
O avazından yıxılasan.

Sözün varmı, adam şəkilli?!
Həm dərdlisən, həm də fikirli,
Qışdan çıxıb dili şükürlü, -
İlin yazında yıxılasan.

28.12.2018

Elegiya

Balası Alma-Atada qətlə yetirilən
dostum Babək Məmmədova

Gedən qırmızı tabutun
Ardınca ağlayaq, qardaş.
Tələsir son mənzilinə
Yeyin gəl, haxlayaq, qardaş.

Var olan bir gün yoxdadı,
Balaları uzaqdadı.
Endi məzara toxdadı,
Biz necə toxdayaq, qardaş?!

O gor qazan heç ərinmir...
Dağı acımı, şirinmi?!
Yaranın dibi görünmür,
Ona nə bağlayaq, qardaş?!

04.07.2019

Hərə birinə aldanar

Çiçək açar Günə doğru,
Mən sənə.
Quş uçar dənə doğru,
Mən sənə.

Kənd şəhərə baxar,
Mən sənə.
Sular yenişə axar,
Mən sənə.

Yarpaqlar mehə dartınar,
Mən sənə.
Hərə birinə aldanar,
Mən sənə.

11.06.2019

Ağdam

Qarqardan bir söz göndər,
Qoy Qarqar oda düşsün.
Kim ki, səni unudub
Qoy belə yada düşsün.

Bir salamat künc varmı? -
Göz dağıdı hara baxsan.
Sən bizim üz qaramız,
Gözəlliyə xarabasan.

Bir dolu şəhər idin
Quru divar qalmısan.
Niyə bəri durmursan, -
Orda nə var qalmısan?!

Səndən özgə kim olsa,
Baxmaz biz olan yerə.
Şəhidləri qucaqla,
Dizini yerə bərk dirə.

O yan-bu yanı yoxdu -
Vahiməsən, ürküsən,
Düşmənin bizə olan
Nifrətinin görküsən.

Güllələrə sinə verib,
Sinəsi deşili gəlmədik.
Durub cəm olub - elliklə -
Arvadlı-kişili gəlmədik.

Qarqara bir söz söylə...
Qarqar səndən gen axır.
Tələyə düşən qurd kimi
Biləyindən qan axır.

Gəlin köçən qızlara
Cehiziydin, bəzəyiydin.
Şəhərlərin ən pullusu,
Qarabağın özəyiydin.

Quru divarlarına əl çəkdiyim,
Daşlarını öpdüyüm olaydı.
Başı çalmalı kişilər
şuma toxum səpən kimi
Həsrətimi küçələrinə səpdiyim olaydı.

Dəli kimi səni deyim,
Yolların ağına çıxım.
Qarqara bir söz pıçılda
Durum qabağına çıxım.

06.12.2018

Məktub

(Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Əvəz Verdiyevin Laçındakı heykəlinə)

Səni xatırlayanda xəcalətimdən
ölüb yerə girirəm, Həşimin oğlu!
Adamı xatırlayana
belə xəcalət verərlərmi, kişinin oğlu?!
Vətəni səni kimi sevəcəyimizə
and içirdik pionerə, komsomola keçəndə.
Tanrı hər şeyi görk elədi -
ağ yalanlarımız ağardı
gecənin üstünə səhər ağaran kimi...
Biz qaçdıq sən çiynində avtomat,
Laçın adlı yurdunla əsir düşdün.
Səndən bir az yuxarı - abidənin altda
Ana heykəli dizinin üstündə körpəsi
arxamızca baxa-baxa qaldılar.
Gözlərindən yayınaq deyə
çoxumuz Laçından gecə çıxdıq,
Elə o çıxan-bu çıxan -
nəfəsimiz üstümüzdə heçə çıxdıq.
Laçından çıxandan sonra bildim -
daş olsa da heykəllər də qanır,
Heykəllər də içində çəkir,
içindən doğranır.
...Laçında qış soyuq olur,
əllərini ovuşdurmaq, isitmək istəyirsən.
Bir də salam yazmadım,
bilirəm salamı oxumaq yox,
dilimizdən eşitmək istəyirsən!

22.12.2018

Ürək söhbəti

Ayrılıq, dostum, aradan
sel aparan körpüdü,
Sənə iki yol qalır -
Ya geri qayıtmaq,
ya dizi qucağında
çayın qırağında oturmaq...
Birinciyə ürək lazımdı,
İkinci də ürək istər.
Baxır sən hansı ürəyə sahibsən...

24.12.2018

Ayriliğin payız yağışı

(xatirə mozaika)

Kövrək xatirələr qaldı nə qədər, -
Heç bilmirəm pisdi, yaxşıdı, tellim.
Zəng edib dəstəkdə o hönkürməyin
Ayrılığın payız yağışıdı, tellim.

Taledən, yığvaldan ağzım yanıxdı,
Sevgini məlhəmtək ağrıma basdım.
Yanına gələndə səndən daha çox
Sənin təkliyini bağrıma basdım.

Özün bilirsən ki, çox sadəlövhəm
Mən günü bu gün də uşağam, tellim,
Həmişə bərk-bərk tapşırardın -
“Çənəndən öpməyə heç kəsi qoyma!”
Heç kimə deməyə üzüm gəlmədi,
Bilirsən ki, üzüyumşağam, tellim.

Hələ yadımdadı Nohurgölündə
Dedin ki, qorxuram - suya baxanda -
Bir yerdə sulara əksimiz düşür.
Bir də ki, yadıma sənin evində
Şamın işığında rəqsimiz düşür.

Kövrək xatirələr qaldı nə qədər, -
Heç bilmirəm pisdi, yaxşıdı, tellim.
Zəng edib dəstəkdə o hönkürməyin
Ayrılığın payız yağışıdı, tellim.

26.12.2018

Əsgərlərimizə

Sizin qarşınızda ikiqat ollam,
Bu yurdun ən təmiz, duru yerisiz.
Vətənin gözünün dikənəcəyi,
Xalqın ürək qutu, qürur yerisiz.

Parçalanmış yurdu bir yerə yığmaq, -
Sizdən bundan özgə nə umuruq biz.
Bir Allah bilir ki, hər gələn gecə
Sizə umud olub göz yumuruq biz.

Nə qədər meydanı daraldı onun, -
Qoy şaxı açılsın – o bayraq üç rəng!
Onun bir adı da sevinc göz yaşı, -
Ondan gözəl olmaz gözümdə heç rəng!

Nə vaxt döyüş olur, torpaq qayıdır,
O bayraq sizinlə irəli gedir.
Əsgər yoldaşının son nəfəsidi -
Bax o da dayanmır, yaralı gedir.

İllərdi ürəkdə bir arzumuz var, -
Düşmənin burnunu əzəsiniz bir!
Tanrı çox görməsin – qalxsın bu töhmət-
Papağı yan qoyub gəzəsiniz bir!

Yan-yana sıx durun düşmən önündə,
Amandı sıranız olmasın seyrək!
Tağbənd körpülərin daşları kimi
Biri birinizdən bərk yapışın, bərk.

Sizin qarşınızda ikiqat ollam,
Bu yurdun ən təmiz, duru yerisiz.
Vətənin gözünün dikənəcəyi,
Xalqın ürək qutu, qürur yerisiz.

05.01.2019

Səni unutmaq olmur

Məhbusun illər sonra
unutmadığı təkadamlıq
məhbəs kimi,
Şimşəkdən sonra
ağlımıza gələn səs kimi
Səni unutmaq olmur.

Elə bilmə yad kimisən...
Güllərdə bildiyim ətir,
Meyvələrdə tanıdığım
dad kimisən
Səni unutmaq olmur.

Bir misal deyim, -
Çınqılda necə gəzər,
nəyi unutmaz ayağıyalın?!
Hər vaxt xatırlanan
ölüm kimisən, zalım,
Səni unutmaq olmur.

08.01.2019

Gedək

Gedirəm yarı görəm, könül,
Gedirsən sən də qoşul, gedək.
Sənin ayağın yeydi məndən,
Qanadlan göydə quş ol, gedək.

Balaca bir təmtarağınan, -
Gəzərik əldə çırağınan...
Çölümüz sarı yarpağınan,
Batinimiz yamyaşıl gedək.

Yola düz bax, düzünə gəl,
Nazilib iynə gözünə gəl,
Özündən gedib özünə gəl,
Bir azca ayıq huş ol, gedək!

16.01.2019

Toxtaqlıq

Tellim, özünü çox üzmə,-
sənin sevgin
hər əynimi dəyişəndə
dəyişmədiyim toqqa kimidi.

10.02.2019

Gizlənpaç

Məniydim, Əliydi, Vəliydi,
Kərimiydi, bir sözlə çoxuyduq,
bir də Laçınıydı.
Gizlənpaça yığışmışdıq...
Yummaq püşkü tərs kimi Laçına düşdü...
O yumdu biz gizlənmək adıyla qaçdıq.
Divarın dalından iki əliylə
gözünü qapamış Laçının səsi gəlirdi -
- Gözümü açım?
Səs get-gedə geridə qalırdı
Amma, cavab verən olmadı...
Mən bilmirəm Laçın gözünü açdı ya yox?!
Kaş heç açmaya –
açsa, namərdliyi görüb
bağrı çatlayar.

20.02.2019

Sevgiylə ölmək

Sevgiylə ölmək istəyirəm mən,
Sən məni sevgiylə öldür, İlahi,
Son anda təbəssüm qonsun üzümə, -
Körpə uşaq kimi dodağım qaçsın,
Son anda sən məni güldür, İlahi.

Sevgiylə ölmək istəyirəm mən,
Hər işdə arada mən səni gördüm,
Axı hər şey sənin qüdrətindədi
Sevgini dilə tut, qoy lap ərk olsun...
İbrahim peyğəmbər öz doğmasının
Başına bıçağı necə çəkdisə,
Ölümüm sevgiylə mübarək olsun.

Sevgiylə ölmək istəyirəm mən,
Sevgi ilə kədər qucaq-qucağa,
İçimdə qarışıq bir hissim olsun.
Qoy məni sevənlər şivən qoparsın,
Qoy mənim üzümdə təbəssüm olsun.
Sevgiylə ölmək istəyirəm mən.
İlahi, çoxmu şey istəyir bəndən?!

22.02.2019

Şairin vətəni sevgidi

Uzaqdan qapını döyürlər, ürək,
Yenə də sevgidi həyat istəyən.
Ah, mənim ürəyim bağça kimidi,
Mənəm bağçasında sevgi bəsləyən.

Şad olsun sevgiyə tapşıran məni,
Məndən tək sevgilər muğayat oldu.
Özümə həyatda bir yer olmadı,
Ürəyim sevgiyə bağ-bağat oldu.

Ruhun da yaddaşı olur, deyirlər -
Qəsdimdi, ruhuma içirəm səni.
Köynəkcək olasan bir mələk kimi,
Mən də gözlərimə köçürəm səni.

Sənin hər istəyin gözlərim üstə, -
De, tellim, göndərim – nəmənə gəlsin?!
Qadanı alaram, qoy mən darıxım,
Sənin darıxmağın qoy mənə gəlsin!

Görəsən, kim bilir, gizli sevgilər
Tanrının yanında hansı qatdadı?!
Ömrümdə heç kimə yenilmədim mən,
Mənim dizlərimi sevgi qatladı.

O qədər şadam ki, mən bu sevgidən
Görəndə soruşma - nədi bu halət?!
Şairin vətəni sevgidi, tellim,
Sevgidi dünyada azad məmləkət.

26.02.2019

Çıxmadı

(60 yaşıma)

Adımın üstündə yarpaqtək əsdim,
El-oba içində xatam çıxmadı.
Bağ saldım, payıza barın gözlədim,
Söyüdlər boy verdi, badam çıxmadı.

İnanmazsan – nəyin nəfini çəkdim?!
Mən ancaq kədərin kefini çəkdim.
Dərdi “car” etməyin ipini çəkdim,
Cınqırım olmadı, sədam çıxmadı.

Gedər-gəlməzlərə yollandım elə...
Şeirdən nuş etdim hallandım elə.
Çoxunun cildinə allandım elə,
Adam bildiklərim adam çıxmadı.

01.03.2019

Səni görmək

Səni görəndə rəssam üzümə baxsa,
bələyi açılan körpənin sevincini çəkər.
Bu hamısı olmaz - rəssam
sevincin bir küncünü çəkər.

Telinə toxunan əllərim
heç bilirsən necə sevinər?!
Səsini alar qulağım
söz-söz, heca-heca sevinər.

Səni gördüyü yerdə
gözlərim çiçək açar.
Xatirələr xəbər tutar
ətəyini yığıb muştuluğa qaçar...

16.06.2019

Dua

Ağaclar barıynan,
dağlar qarıynan,
Göylər quşuynan xoş olur.
Tanrım, heç kəsi sevgisiz qoyma,
Sevgisiz bəndə lələk kimidi, -
içi bom-boş olur...

18.08.2018

İt ulartısı

- Həyətdə it saxlayırsız? -
Qonşum soruşur.
- Yox, necə bəyəm? -
Mən soruşuram.
- Gecə siz tərəfdən ulartı gəlir, -
Qonşum deyir.

Laçının həsrəti itə dönübdü...
Nə əlac eyləyim keçə bu həsrət?!
Bu dərd ulamasa, bağrı çatlayar,
İt olub ulayır gecə bu həsrət.

28.08.2018

# 3231 dəfə oxunub

Oxşar xəbərlər

# # #