"Qatarın altına atılan qadın"

"Qatarın altına atılan qadın"
6 yanvar 2015
# 13:36

Akademik Milli Dram Teatrı

Y.Oğuz “Nadir şah” - 10 yanvar, 19.00

Elçin “Teleskop” – 11 yanvar, 19.00

A.Məsud “Qatarın altına atılan qadın” – 13 yanvar, 19.00

Gənc Tamaşaçılar Teatrı

Xalq nağılı “Qoğalın nağılı” - 10 yanvar, 12.00

Elçin “Buzovna kəndinin əhvalatları” – 10 yanvar, 19.00

S.S.Axundov, A.Şaiq “Qaraca qız” – 11 yanvar, 12.00

C.Cabbarlı “Aydın”- 11 yanvar, 19.00

A.Şaiq adına Kukla Teatrı

"Qoçaq Əhməd" - 9 yanvar, 18:00

"Göyçək Fatimə" 9 yanvar - 12:00, 14:00, 16:00

"Çipollino" - 10 yanvar, 18:00 ,

"Sehrli üzük"- 10 yanvar, 12:00, 14:00, 16:00

"Qoğal" -11 yanvar, 18:00

Opera və Balet Teatrı

A. Piatsolla “Məhəbbət tanqosu” baleti- 7 yanvar, 19.00

Çaykovski “Şelkunçik” - 10 yanvar, 14 00

V.Adıgözəlov “Natəvan” - 11 yanvar, 19.00

Opera və balet solistlərinin iştirakı ilə muğam axşamı – 14 yanvar, 19.00

F.Əlizadə “İntizar” - 17 yanvar, 19.00

Ü.Hacıbəyov “Leyli və Məcnun” - 18 yanvar, 19.00

C.Verdi “Trubadur” - 24 yanvar, 19.00

Rus Dram Teatrı

M.Kamoletti “Ax, bu ki Annadır!” - 9 yanvar, 19:00

"Nağılı tap-1"- 10 yanvar, 12:00

Dostayevski "Karamazov qardaşları"- 10 yanvar, 19:00

M.F.Axundov "Musyo Jordan, Dərviş Məstəli şah" -11 yanvar, 19:00

A.S.Puşkin "Çar Saltan, knyaz Qvidon və şahzadə Qu quşu haqqında nağıl" -11 yanvar, 12:00

O.Yerneva "İnteryerdə qeyri-ailə portreti" -13 yanvar, 19:00

Pantomim Teatrı

B.Xanızadə “Pantomima buketi” - 10 yanvar, 18.00

N.Qəribova “Tıq-tıq xanım” - 11 yanvar, 14.00

B.Xanızadə, B.Əhmədli “Son ştrix” – 11 yanvar, 18.00

# 367 dəfə oxunub

Oxşar xəbərlər

# # #