“Xocalı ayı”: Qanına qəltan Xocalı... – Tapdıq Əlibəyli

Tapdıq Əlibəyli

Tapdıq Əlibəyli

9 fevral 2022
# 14:40

Xəbər verdiyimiz kimi, Kulis.az “Xocalı ayı” elan edib. Fevral ayı boyunca saytımıza göndərilən Xocalı haqda şeir, hekayə və esseləri çap edəcəyik.

Kulis.az “Xocalı ayı” çərçivəsində Tapdıq Əlibəylinin “Qanına qəltan Xocalı” şeirini təqdim edir.

Dünya “zor dilində” danışır yenə,

Min il də, yüz il də əvvəl beləymiş…

Həqiqət gör necə düşüb düyünə,

Ədalət libasın şər geyinərmiş.

Sevgidən güc alıb qələmim, Allah,

Kini, ədavəti düşmən seçibdi.

Qanım qisas deyir, məndə yox günah,

Yağı öz boyuna ölüm biçibdir…

Zaman-zaman fürsət düşən kimi Azərbaycan torpaqlarına qəsd etdi məkrli erməni. Biz də bu məkrin burulğanında unutqan olduq. Biganə olduq. 1992-ci il fevralın iyirmi beşindən iyimi altısına keçən gecə. Düşmən növbəti qəsbkarlığını – Xocalı soyqırımını həyata keçirdi. Xocalı qətliamı Azərbaycan tarixinə qanla yazıldı. Qanla yazılan tarix gələcək nəsillərin qan yaddaşının ibrət dərsi olmalıdır. Yoxsa…

İyirmi beş fevral… şaxtalı gecə…

Yazım bu ağrını bilmirəm necə?!

Xocalı söyləsin qoy bircə-bircə…

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!

Qələmlə göz yaşım axdı kağıza,

Qəmdən uyuşmuşdu dil də, ağızda,

Ləkə gətirəndə gəlinə-qiza…

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!

Qaralan buludlar səpər yağışı,

Ürək qubarından tökər göz yaşı…

Neçə soydaşımın kəsildi başı,

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!

Müdhiş bir gecədə qaniçən, zalım

Əsrin sinəsində açdı bir şırım.

Xocalı dəhşəti qanlı soyqırım,

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi.

O dinc əhalinin yolu bağlandı,

Haray ərşə qalxdı, sinə dağladı.

Körpə naləsindən göylər ağladı…

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!

“Üç yüz altmış altı” qanlı bir alay,

Erməni cəlladdan umdu sərvət, pay.

Tanklar Xocalıda qopardı haray,

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!

Gözü qabağında balanın ana,

Ərin qarşısında qadını-sona,

Baba, ata-bala bulandı qana,

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!

Süngüyə keçirildi südəmər körpə,

Cəlladın əliylə boğazlar ipə…

Başsız cəsədlərdən quruldu təpə,

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!

Yüzlərlə soydaşım yetirildi qətlə,

Neçəsi çəkildi gözündən milə.

Bilinmir neçəsi əsirdir hələ…

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!

Qanlı köynəkdədir dağlar, təpələr,

Haqqın sinəsində at oynadır şər.

Eşitsin nəsillər, qoy bilsin bəşər

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!

Kəsdikcə başları qansoran, cəllad,

Köməksiz Xocalı qopardı fəryad.

Zaman buna özü verəcəkmi ad?

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!

Qara yellər əsdi Azərbaycana,

Şimşəklər kişnədi, bulud oynadı…

Yoldu saçlarını naləylə ana,

Qucaqda çağası qana boyandı.

Qan tutdu dünyanın qan daman gözün,

Dünyanın göz yaşı - qan laxtaları.

Dünya qan içində çimdirdi özün,

Xocalıda qanın axan vaxtları.

Tırtıllı tankların barıt nəfəsi,

Boğdu Xocalını düşmən əliylə.

Xocalı yurdunun bu “qan töhfəsi”,

Yazdı tariximi axan seliylə.

İnsan gedir, insan gəlir dünyaya;

Yollar tək uzanar qisas xəncəri.

Təlatümlü çaylar düşür məcraya,

Qatil qonşumuzun varmı xəbəri?..

Zahı ağrısından zülmət gecənin

Xocalı yurdumda doğuldu ölüm.

Qocanın, uşağın, gör neçə gəncin

Qətlinə qatillər verdilər hökm…

Körpəyə tuşlanan tank lülələri,

Nədir məsumların axı günahı?..

Gözündə ananın yaş gilələri,

Dilində fəryadı açdı sabahı.

Gecəni qarğışa bürüdü nalə,

Tanklarsa susmadı, vurulan susdu.

Avtomat səsləri gələndə dilə,

Xocalı elində qırılan susdu.

Deyirlər kişilər ağlamır axı…

Ürək dillənmirsə, daş olsun gərək.

Necə sızlatmasın yananı ahı,

Gözü islatmasın yaş ilə ürək.

Kişilər ağladı kişi sayağı…

Sinəsin gülləyə sipər eylədi.

Yalanmış kişinin ağlamamağı,

Gözündəki yaşı öz qeyrətiydi.

Bir vaxtlar köməyə gedən Xocalı,

Köməksiz qalmışdı düşmən əlində.

Azərbaycan yurdu – başı bəlalı,

Başsız başçıların əməllərində…

Titrətdi fəryadlar Qaraqayanı,

Ölüm dirigözlü açdı sabahı.

Buğlana-buğlana töküldü qanı…

Şaxtaya güc gəldi Xocalı ahı.

Anaların axan göz yaşlarından

Bulandı bulaqlar, yandı torpaq, daş.

Körpələrin nalə-qışqırığından

Dünya diksindimi, keçirdi təlaş?..

Mərmiyə hay verən Qala dərəsi

Mərmi səslərini səsinə qatdı.

Xocalı çayının bəndi-bərəsi

Qarqarla ağlayıb matəmə batdı.

Bulandı çeşmədən Əfrus bulağı,

Susdu neçə ömür yanan torpaqda.

Şəhid son nəfəsdə öpdü torpağı,

“Vətən” kəlmələri dondu dodaqda.

Qandan libas geydi o gün Xocalı;

Qırxqız, Meydan dağı göz dağı oldu.

Şəhidlərə şahid başı bəlalı

Boz dağ, Kətik dağı yaralı qaldı.

Qanlı savaşların öz qanunu var,

Pozuldu qanunu müharibənin.

Belə bir qəddarlıq görməyib bəşər,

Bədəndən ayrıldı başı körpənin.

Budur erməninin əsil xisləti,

Əzəldən susayıb Türkün qanına.

Xəbis qonşuların “böyük xidməti” -

Sahiblik xülyası Türk torpağına.

Xəmiri hiylədən yoğrulan millət

İblis xislətində, mələk donunda.

Xocalı səs cəkir: budur həqiqət,

Düşmənçilik gəzir düşmən qanında.

İgidlər sinəsi sipərə döndü,

Qoruya-qoruya dinc əhalini.

Atəşlər altında həyatı söndü,

Candan əziz tutdu doğma elini.

Təpədən - dırnağa torpaq qeyrətli

Xocalı uğrunda axıtdı qanın.

Aldı ağuşuna şəhid qüdrəti

Neçə oğul-qızın Azərbaycanın.

Ölümün gözünə şəhid dik baxdı,

Son nəfəsə qədər dayandı mətin.

Düşmən qarşısına mərdliklə çıxdı,

Qanıyla suvardı torpaq qeyrətin.

Fəsillər dəyişər, sular durular,

Kəsilər yurdumdan düşmən ayağı.

Xocalı uğrunda gedən oğullar

Qanıyla göyərdər doğma torpağı.

Yerdə qalmayacaq Xocalı ahı,

Düşməndən qisası alınacaqdır.

Yurduma tuşlanan düşmən silahı,

Özünün bağrına açılacaqdır.

Xocalı harayı qanla yazıldı,

Gərək korşalmasın qan yaddaşımız.

Damardan qanımız yerə sızıldı…

Şəhidlər şahidi torpaq - daşımız.

Ən rəzil, ən mənfur bir yol gedildi,

Xocalı qanına qəltan edildi.

Dünya nə “eşitdi”, nə də dilləndi…

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!

Günahsız insanlar o müdhiş gecə,

Məhkum edildilər ölümə, gücə.

Alçaldı insanlıq, ağıl, düşüncə,

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!

Ölümlə “ovutdu” ana körpəsin…

Boğdu, eşitməsin düşmənlər səsin.

Yadından çıxarmı görən bir kəsin?..

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!

Yalvarıb-yaxardı yaralı qardaş:

– Diriykən sənə yük olmayaydım kaş…

Sinəmə güllə çax, qurtul, uzaqlaş…

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!

Qucaqda körpəsi süd verən ana

Düşmən gülləsiylə boyandı qana.

Körpə qanı əmdi süd sana-sana…

Əsrin müsibəti- Xocalı səsi!

İntiqam hissiylə varlığım dinir,

Hopsun qanımıza qoy birər-birər.

Görk olsun deyibən o acı kədər…

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!

Bu qanlı olaya qol çəkənlərin,

Xocalı qətlinə yol çəkənlərin,

Cəzasını verər qanlı əllərin

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!

Əsgər libasında indi hər sözüm,

İntiqam hissiylə misralar düzüm,

Allah, bu millətdə nə çoxdur dözüm…

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!

Tarix unutqanlıq xoşlamır, qardaş,

Hələ ki bitməyib son döyüş, savaş.

Xocalı harayı zamanla çağdaş…

Əsrin müsibəti - Xocalı səsi!..

# 3301 dəfə oxunub

Oxşar xəbərlər

Tıq-tıq xanım özünə pullu ər axtarır - Vüqar Van

Tıq-tıq xanım özünə pullu ər axtarır - Vüqar Van

09:00 20 iyul 2024
İbrahim Tatlısəslə Yıldız Tilbe barışdı

İbrahim Tatlısəslə Yıldız Tilbe barışdı

18:30 19 iyul 2024
Mironov film xəbərini təkzib etdi

Mironov film xəbərini təkzib etdi

17:38 19 iyul 2024
Milyonluq toyda iştirak edən məşhurların qonorarı - Siyahı

Milyonluq toyda iştirak edən məşhurların qonorarı - Siyahı

16:06 19 iyul 2024
Zopa və ya kötək “qanun”u: vicdanlı jurnalist...

Zopa və ya kötək “qanun”u: vicdanlı jurnalist...

13:45 19 iyul 2024
Rihanna Olimpiadanın rəsmi sponsoru oldu

Rihanna Olimpiadanın rəsmi sponsoru oldu

12:45 19 iyul 2024
# # #