#

Azaylanmaq, ambıl, azailəlik - LÜĞƏTİMİZDƏKİ ƏCAİB SÖZLƏR

Azaylanmaq, ambıl, azailəlik  - <span style="color:red;">LÜĞƏTİMİZDƏKİ ƏCAİB SÖZLƏR
15 fevral 2016
# 13:36

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzində orfoqrafiya lüğəti üzərində iş davam etdirir.

Yeni lüğət işlənməyən, süni yaradılmış, yazılışının iki-üç variantı verilmiş, şəkilçilər vasitəsi ilə haldan-hala salınmış sözlərdən azad olmaqla gündəlik masaüstü kitaba çevriləcək.

Lüğətdən çıxarılması təklif olunan sözlərdən “A” hərfi bölməsində yer almış sözlərin kiçik bir qrupunu "Kulis"in oxucularına təqdim edirik.

abalı, abasız, abiyetin, abyeşik, abyeşiklik, ağvalideyn, ağvalideynlik, alaxana-balaxana,

alax-bulax, ağızdanharfa, ağızdanyava, ağmatan, ağnağaz, ağnağazlıq, ağzıcırıqlıq, ağzıdağınıqlıq, ağzıdoluluq,

ağzıharfa, ağzıharfalıq, ağzıheyvərə, ağzıheyvərəlik, ağzıhərzəlik, ağzımvay, ağzıpozuq,

ağcamaya, alabaşlıq, alabaşlılıq, asfaltsifət, ayaqçı, ayaqçılıq, açarınıitirən, açarınıitirmə,

adamcığazlıq, artıqqızdırma, ayaqcıqarası, ayaqcıqlararası, ayaqqabıçı, acılıqkimi, acındırıcılıq, açıcı, açırım,

acış, adax, adab, adaq, adaq-adaq, adat, adamcığazlıq, adamcıqlıq, adamcıl, adamcıllıq, adı,

adiatımlı, adilətmə, adilətmək, aed, afin, afta, afətzədə, ağarışma, ağarışmaq, ağayıl, ağgödən,

ağızlama, ağızlamaq, ağızotulu, ağqarın, ağqıpçaq, ağsız, ağşəkəri, ağürək, ağzıbir, ağılyana, ağır-əziz,

ağırlıqçı, ağırlaşdırıcılıq, ağlayıcı, ağbədənlik, ağgözcük, ağtüklülük, ağürəklik, ağürəklilik, ağyunluq,

ağzıbütün, ağzıbütünlük, ağzıaçıqlıq, ağzıbərklik, ağzıqəşənglik, ağzıyekəlik, ağaz, ağcasız, ağçağlıq,

ağlı, ağmaq, ağsol, ağüz, ağüzlü, ağuzsuz, ağuzsuzluq, ağyallıq, ağyarpaqlıq, ağyarpaqlılıq,

ağzıbir, ahıllama, ahıllamaq, axartı, axçasız, axırlı, axtarıcı, axtarıcılıq, axtarışçı, ailəçilik, aqama,

alabaydaq, aladağ, aladodaq, alaf, alagöl, alagül, alakeş, alakölgə, alakölgəlik,

ala-pörtü, alaşıq-dolaşıq, aləmşümul, ağzıköpüklülük, ağzıyavalıq, axtarmamotal,

alacahöyük, alahı, aqrari, alabançı, alabançılıq, alağac, alaqurt, alca, alxım, alxımlı,

alxımsız, alım, alpari, alsız, amanı, amaralaz, amitov, anış, apaş, aplant, apoastr,

apodid, arıbutan, arilləşdirmə, arilləşdirmək, arvalı, arvana, arvasız, asgülü, asırqal,

asırqallı, assaqay, aşbaşı, aşı, aşqal, atımçı, atımçılıq, avarca, avan, avanı, azin,

alaqarğa, alidoza, alaqarın, alaməzhəb, ala-nəmlik, alanqu, alı, ambıl, andıraqalma,

anqırışma, anqırışmaq, anqırtmaq, anqutboğaz, araqxana, araqlama, araqlamaq,

arxar, arıqcıq, arıq-cırıq, aşnabazlıq, aşnalaşma, aşnalaşmaq, atbalaxanım, ayğır-ayğır,

ayğırlıq, azıxmaq, azın-mazın, azışdırmaq, azışmaq, azınmaq, acıpaxlasız,

acıpencərlik, acıpencərsiz, açıqbənizlik, açıqgəzən, açıqgəzənlik, açıqgəzmə,

açıqolma, açıq-örtülü, acıqarpız, ağacyonqarlı, ax-vaysız, adamküsdürmə,

adamlıqdanməhrum, adamoynatma, adamoynatmaz, adamsevdirən, adamyoxlayan,

adqoyan, ağacbiçən, ağacaxıdan, ağacbiçmə, ağacşəkillilik, ağulama, ağulamaq,

ağulanma, ağulanmaq, ağulu, ağusuz, ağaclamaq, ağaclanmaq, ağardılmaq,

axşamlatma, aqreqatlaşmaq, aqrodərnək, aqrokabinet, alacaqlı, aqromeşə,

aqroməntəqə, alacaqlı, alacalı, alacalıq, alaflama, alafsızlıq, asılıqalma,

atağızlı, atşabalıdı, ayırdolma, ambıl, arıqcıq, arvadoğlu, allaflıq, alsız-riyasız,

amadəlik, anən, arzukeş, alçaqgövdə, alçaqhündürlüklü, alçaqsəqfli, alaqanlı,

alaqanlılıq, alaqdərən, alalatma, alalatmaq, alalı, alayonca, alayoncalıq, alazlamaq,

alazlanma, alazlanmaq, alçaqlandırma, alçaqlandırmaq, alçaqlanma, alçaqlanmaq,

aqroticarət, aşnalaşma, azışmaq, azınmaq, atəşbaz, atəşbazlıq, atəşinlik, atəşkeş,

atəşqurdu, azadıstan, azadmahı, alət-əməliyyat, alıq-alıq, alış-verişçi, alçaqlatma,

alıqlamaq, alıqlanma, alıqlanmaq, alıqlatma, alıqlatmaq, alışdırıcılıq, allahaxtarıcı,

allahaxtarıcılıq, allaharayıcı, allaharayıcılıq, allahqurucu, allahquruculuq, alitirləmə,

alkoqolçu, allaşdırılma, allaşdırılmaq, altmışsentnerçi, alt-üstgetmə, alüminçi,

alüminiumçu, anackötük, anaclanma, anaclanmaq, anaclaşma, anaclaşmaq, anaclıq,

aponevrozarası, araqarışdırıcı, anaşaçı, andçı, andızlıq, araölçmə, armudağız,

araverən, arayıcılıq, anodçu, anodlama, ansızın, apretləmə, arvadarası, aşıq-incik,

atəşaparma, araqatlı, araqatsız, araqçı, aralatma, aralatmaq, aralıqçı, aralıqçılıq,

aranış, at-gün, aratlamaq, ardıclıq, arxaclanma, arxaclanmaq, antimexanizator,

avtonəhəng, ayaqbasan, arıtlayıcı, ayaqdarağı, ayaqqabısilmə, ayaqtutmayan,

azailəlik, azar-nifaq, azcinsləşdirilmə, azcinsləşdirilmiş, arlanma, arlanmaq,

arpalanma, arpalanmaq, artıqlamaq, artıqlaşma, artıqlaşmaq, arvadcıq,

asfaltsızlaşdıran, asfaltsızlaşdırma, aşıcı, asmatavanlıq, asrallıq, astroverici,

aşağıvalentli, aşağıvalentlilik, aşxanaçı, aşxanaçılıq, aşıq-qoz, aşıqlama, aşıqlamaq,

aşıqvarılıq, aşılı, aşılılıq, asetat-dirək, aşısız, aşısızlıq, aşqallama, atılış, ati, atil,

atillik, atlayış, avanmaq, avarsızlıq, avrolu, avrosuz, avşarlama, avşarlamaq,

avtoqələmsiz, ayaqhaqqı, ayaqkirəsi, ayaqlandırma, ayaqlandırmaq, ayaqlatdırma,

ayaqlatdırmaq, ayaqucu, ayazıtma, ayazıtmaq, ayıbgörən, ayışma, ayışmaq, ayıtmaq,

aylandırmaq, aylanmaq, aylatma, aylatmaq, aylıqçılıq, aynabədənlik, aynabədənlilik,

aynımaq, aynıtma, aynıtmaq, avtoxəzinədar, ayrılış, azarlanmaq, astmasız,

azaylanmaq, azgözlü, azgüclü, azsəslilik, azvaxtlı.

(ardı var)

# 1292 dəfə oxunub

Oxşar xəbərlər

Tarantinonun "ilham mənbəyi" vəfat etdi

Tarantinonun "ilham mənbəyi" vəfat etdi

12:45 29 may 2023
Şamirovun filmi birinci oldu

Şamirovun filmi birinci oldu

12:00 29 may 2023
Kianu Rivz 20 il sonra səhnədə

Kianu Rivz 20 il sonra səhnədə

11:30 29 may 2023
Orxan Həsəninin imza günü olacaq

Orxan Həsəninin imza günü olacaq

10:30 29 may 2023
Yurd yerindən sürreal reportaj - Vahid Qazi yazır...

Yurd yerindən sürreal reportaj - Vahid Qazi yazır...

10:15 29 may 2023
APA TV 10 yaşında

APA TV 10 yaşında

10:00 29 may 2023
# # #