Onlara layiq cəza tapa bilmirlər – Rahid Ulusel yazır...

Rahid Ulusel, filosof

Rahid Ulusel, filosof

2 fevral 2022
# 11:00

Kulis.az Rahid Uluselin “XXI əsrin aforizmləri”ni təqdim edir.

Üçüncü minillik zaman kimi başlayıb, epoxa kimi yox.

***

Həqiqət körpə uşaq kimidir – yıxıla-yıxıla böyüyür.

***

Transendental dünyanın zamanı – əbədiyyət, empirik dünyanın zamanı – indidir.

***

Yeni Çağ onda başlayacaq: İnsan dağıtmadan qurmaq sənətinə yiyələnəndə.

***

Dünya – sonuna çatmaq üçün deyil, yolu ilə getmək üçündür.

***

Gələcək – gəlmir, gətirilir.

***

Vətən yoxdur: vətəndaşlıq vətənpərvərlikdən aşağıdırsa.

***

Azadlığın anatomiyası: İnsanlar öz həyatını dəyərləndirdikləri dərəcədə onun uğrunda mübarizə aparırlar.

***

Sivilizasiya onu tapdayanları daha çox yadında saxlayıb.

***

Siyasət yalnız alternativləri olanda yaşayır.

***

Aforizm – mütəfəkkirin strategiyasıdır.

***

Ən yüksək səviyyəsinə aforizmdə çatır elitar mədəniyyət.

***

Aforizm – dərin fikrin geniş ərazilərini fəth etsə də, orada öz İmperiyasını yox, Respublikasını qurur.

***

Alim dünya ilə danışır. Şair dünyanı danışdırır.

***

Yarpağın yarpağa toxunuşundan da peyğəmbər yarana bilər.

***

Pillələrlə kimi hündürlüyə qalxır, kimi yüksəkliyə.

***

Özün ol. Özün olmayanda yerinə başqası dolur.

***

Bir çox xalqlar yumruq olmaqdan şəhadət barmağı olmağa keçə bilməyib.

***

Qafa, adətən, ölkəsinin ölçülərini alır.

***

İnsanların əhliləşdirilməsi: bunu tarix boyu heyvanlar həyata keçirib.

***

Arxandan Şər səni qovduqca, qarşında Onu daha amansız görəcəksən.

***

Dərinlərin boğulduğu yer – dayazlıq.

***

Kainat özünün ən kiçik zərrəsindən belə böyük deyil.

***

Mədəniyyətlər öz dilində danışanda, bir-birini daha yaxşı başa düşür.

***

Miloslu Veneranın qırılmış qolları iki min ildir ki, sənətə və gözəlliyə məbəd tikir.

***

Aralarındakı körpüləri yandıranlar eyni uçuruma yuvarlanırlar.

***

İnsanlarla məsafə saxlamasan, onlarla doğmalaşa bilməzsən.

***

Dünyanın maddi nemətləri nə qədər çox olsa da, həmişə onun qıtlığını çəkənlər və içində üzənlər var.

***

Atılan, lakin dəyməyən güllələr sonrakı müharibələrə saxlanılır.

***

İnsan yalnız sındırılandan sonra məlum olur ki, o, şüşədən imiş.

***

Düz qırmızı xəttə çatanda, arxada da, öndə də uçurum olduğunu görürsən.

***

Vicdanını itirənlər həmişə onu başqalarının ayaqları altında tapırlar.

***

Allaha məbədlər ucaldan dinlər çox zaman Onu elə bu məbədlərdə dəfn edirlər.

***

Papa İsanın özünü kütləyə, kölgəsini siyasətə xərcləyir.

***

Ən böyük Demokrat elə – Tanrıdır. İlk müxalifəti də özünə qarşı O yaradıb – Şeytanı.

***

Deyəsən, nə Qərb Şərqi, nə də Şərq Qərbi başa düşəcək. Ortalıqda qalanlar isə heç birini.

***

Kal ölkələrdə insan – yalnız Silah olur: ya özünə, ya başqalarına qarşı.

***

Adamlar kiçildikcə, hündürləşir aralarındakı divarlar.

***

Başın boşluğu həm də o deməkdir ki, o yalnız zibillə doldurula bilər.

***

Əsas funksiyadır: onu icra edən həmişə tapılır.

***

Paleolit çağında atılan bumeranq hədəfinə çatmasa, bəşəriyyəti də özü ilə birlikdə arxaik zamanlara qaytaracaq.

***

Bir yerdə öldürülən həqiqət min yerdən daha böyük qüvvətlə fışqırır.

***

Əl-ayağına dolaşanları qırdıqca, daha çıxılmaz tələyə düşəcəksən.

***

Həyat, gələcəyi keçmişindən böyük olanda irəliləyə bilir.

***

Dünyaya öldüyün günün səhərinin gözü ilə bax! Nə görürsən, dostum?!

***

Çoxu diqqətlə qulaq asır – elə başa düşmədiyindən.

***

Dünyada o qədər absurd var ki, o olmayan yerə ayağını basanda boşluğa düşüb yıxılırsan.

***

Ölənin nəyinə ağlayırıq... Bəlkə, həm də ölüncəyədək onda doğulmayana?!.

***

İnsan var ki, aldanmağı və özünü məharətlə aldadılmış kimi göstərməyi ona aldatmağı və aldatmağa məharətlə səy göstərməyi qədər ləzzət verir.

***

Ağac: ondan kamança da düzəltmək olar, dəyənək də.

***

Haram – qudurdur, Halal – doyurur.

***

Taxtlar saraylarda deyil, qəbiristanlıqlarda qurulsaydı, daha əzəmətli görünərdi.

***

Yəqin dünyanın ən mənasız dili – diplomatiyadır. Çünki burada insan yox, tərəf iştirak edir.

***

Kosmosdan açıq şəkildə görünür: ikiüzlülük – iki üzün ortasında yerləşir.

***

Srağagün – Meymun, dünən – Qul, bu gün – Darvin olan bəşəriyyət sabah – İnsan olmaq üçün gərək öz Mənəviyyat dəyərlərinin panteonu üzərində yüksəlməyi bacarsın.

***

Dünyanın ən dəqiq snayperi – həqiqət.

***

Aforizmlər mədəniyyət cəbhəsində 300 spartalı tək döyüşür.

***

Yuxudakı yox, gerçəkdəki uyqu – yalan.

***

Qaranlıq – işıq sürətini yalnız beyinləri fəth edəndə alır.

***

Özünü tapmayanı Tanrı da axtarmır.

***

Üfüqlər ona görə hamının dostudur ki, heç kimi sıxmır, hər kəsi özündən daha artıq olduğunun dalınca yürüdür.

***

İndinin sol qolu – Keçmiş, sağ qolu – Gələcəkdir.

***

Çağı görmək üçün gərək onun içindən piyada keçib, sərhədlərini adlayıb kənarında dayanasan.

***

Pəncələrinə təkan verib yuxarı sıçra: görəcəksən ki, əsl yüksəklikdə hamı bərabərdir.

***

Həqiqətlər sərt şəkildə üz-üzə gələndə də toqquşub bir-birini sıradan çıxarmır, ustalıqla çevrilib yanaşı dayanır və birgə irəli baxırlar.

***

Vicdanın ekoloji böhranı mənəviyyat quraqlığı yaradır.

***

Çoxları uzun illər ölü ruhunun meyitini sürüyür diri canında.

***

Sadəlik – insanın öz təbii keyfiyyətlərini heç bir rəng qatılmadan tam dolğunluğunda təzahür etdirmək mədəniyyəti, qarşısındakını yetərincə dəyərləndirmək bacarığı, əxlaqın istedadıdır.

***

Onlara layiq olan heç bir cəza tapa bilmirlər – Azadlıq uğrunda vuruşanlara.

***

Zamanı idarə etməyin yolu yalnız o halda tapılır ki, əbədiyyətin yaradıcı anlardan ibarət olduğu dərk edilir.

***

Sən mənə şübhə ver, mən ondan inam yaradım.

***

Qənaət – qazancın yarısı, bədxərclik – iflasın hamısıdır.

***

Nə qədər əhəmiyyətli söz desələr də, dünya təsadüfi adamlara inanmır.

***

Dilucu salamlaşmalar – səthi münasibətlərin status-kvosudur.

***

Böyük pullar qazanmaq üçün çox şeyi xərcləməlisən.

***

Qibtə, həsəd, paxıllıq: dərin psixoloji əsaslara malik olmayan toplumlar bunları fərqləndirə bilmir.

***

Süzgəc-yaddaş – şüur axınında xilaskar: o, insan xarakterini dəyər münasibətləri və keyfiyyət meyarları təməlində möhkəmləndirir.

***

Doğru sözü dolama deyən kəs təkcə manevr etmir, həm də psixoloji naturalizmin yeni modusunu təqdim edir.

***

İnsanın qarşısına divarlar, o – daş olmadığından çəkilir.

***

Azadlıq hissini itirənlər – sürü instinkti qazananlardır.

***

Kəndir iki qulu birləşdirir, iki bəyi yox.

***

Sənə sürünürlərsə, – sənə dırmanacaqlar.

***

Biganəliyimiz begemot tək əsnəyir.

***

Öz qəlbinin yolu ilə getməyənlər bu dünyanın çalın-çarpaz yollarında azırlar.

***

İnsan başından doğulur ki, yəni sən ayaqlarınla yox, başınla yeriyəcəksən.

***

Qəfil parlayan şöhrət ikisindən birini kor edir: ya baxanları, ya baxılanı.

***

Toz həqiqət dənəciklərini yerüzündən süpürəndən sonra qalxır.

***

Cəmiyyət həyatında onun ədalətsizliyə öyrəşməyindən də acınacaqlı vəziyyəti yoxdur.

***

Hisslərin tərbiyəsi insanın öz hüceyrələri ilə danışmağından başlayır.

***

Bütün artıqlarını atandan sonra nə qədər zəngin olduğunu görəcəksən.

***

Birinciliyin eybəcərləşmiş forması – əvəzolunmazlıq.

***

Ordenlər bəzi ürəkləri qürurla, bəzi ürəkləri zirehlə örtür.

***

Əsgərlər əks cəbhələrdə döyüşsələr də, ortada ölürlər.

***

Hökmdarın tacı – başından, dilənçinin çarığı – ayağından böyük olur.

***

Nəyəsə sahib olmaq – onu başqasının əlindən almaq demək deyil.

***

Balıq üzgəcləri ilə üzür, üzgəclərindən də tora düşür.

***

Düz yolla gedəndə də dörd yol ayrıcındasan.

***

İnsanın susması ilə ölməsi arasındakı fərqi bəzən heç nəfəs də bilmir.

***

Hansı qidaya qarışırsa-qarışsın – zəhər qalib gələcək. Hansı rəngə qarışırsa-qarışsın – qara qalib gələcək.

***

Sözün doğrusunu bütün kəskinliyi ilə birbaşa deyənləri ağıllı və tədbirli adam saymamaqla cəmiyyət nə qədər aldanır və uduzur.

***

Sərvət – işlədiləndə yox, sümürüləndə tükənir.


***

Həqiqət – insanın əzəl mahiyyəti, Ədalət – onun sosial mahiyyətidir. Həqiqət və Ədalətin nigahından doğulur – Əxlaq.

***

Bir şeyi əldə etməyin onu çırpışdırmaqdan başqa yolunu tapmayan şəxsə – oğru deyilir.

***

Heyvan – canını, İnsan – həyatını itirməkdən qorxur.

***

Bacarırsan – külü yandır.

***

Şərəf – insanı daxildən, şöhrət – insanı zahirdən parladır.

***

Mövqelər bir-birini əzəndə də, həqiqətlər bir-birini tapdamır.

***

Əl yumruğa çevriləndə gözləri tutulur.

***

Dostlar: bir çörəyin iki üzü.

***

Boşluqdan ağır yük yox.

***

Vicdan – ədalətsizliyə dözməyi alçaqlıq saymaqla yüksəlir.

***

Didaktika yalnız qocaları tərbiyə edə bilər.

***

Yol – həm ona birləşən, həm də ondan ayrılan cığırlarla böyüyür.

***

Budaq tumurcuqlanmayınca, yarpağını tökməz.

***

Hənirti – gərəkən anında həyat deməkdir!

***

Ürəyini Vətən kimi qoru.

***

Milli özünüdərketmə – bu dünya içində bir dünya olmaq düşüncəsi.

# 1413 dəfə oxunub

Oxşar xəbərlər

Rüşvət aldığına görə dərisi soyulan hakim - Yeddi dəhşət

Rüşvət aldığına görə dərisi soyulan hakim - Yeddi dəhşət

21:00 18 iyul 2024
Şuşada növbəti Vaqif Poeziya Günləri başlayıb - Fotolar

Şuşada növbəti Vaqif Poeziya Günləri başlayıb - Fotolar

15:25 18 iyul 2024
Aliment ödəyə bilmədiyi üçün özünü asan gənc - Evlilik faciəsi

Aliment ödəyə bilmədiyi üçün özünü asan gənc - Evlilik faciəsi

14:30 18 iyul 2024
Şuşaya gedənlərin əksəriyyəti... - Nadir Yalçından etiraz

Şuşaya gedənlərin əksəriyyəti... - Nadir Yalçından etiraz

12:20 18 iyul 2024
Amerikan ifaçı ABŞ himnini sərxoş halda oxudu

Amerikan ifaçı ABŞ himnini sərxoş halda oxudu

11:40 18 iyul 2024
Həkim səhlənkarlığının qurbanı olan Xalq artistimiz - Maraqlı faktlar

Həkim səhlənkarlığının qurbanı olan Xalq artistimiz - Maraqlı faktlar

20:00 17 iyul 2024
# # #