Musa peyğəmbərin qanunlarında Fələstin izi

Musa peyğəmbərin qanunlarında Fələstin izi
12 dekabr 2017
# 21:00

20-ci əsrin başlanğıcından Yaxın Şərqi dünyanın ən qaynar nöqtəsinə çevrilən və bütün israrların üzərinə sülh əldə edilə bilməyən Fələstin-İsrail qarşıdurması yenidən alovlanıb. Yüz ildir ki, İsrailin fələstinlilərə qarşı açıq aqressiyası və soyqırımı bir qayda olaraq dünyanın aparıcı dövlətləri tərəfindən susqunluqla, hətta bəzən razılıqla qarşılanır.

Dünyanın super gücü olan ABŞ açıq şəkildə yəhudiləri dəstəkləməklə yanaşı, həmçinin İsrailin fələstinlilərə qarşı soyqırım cəhdlərini də bəzən açıq xoşgörü ilə qarşılayır. Dünyanın böyük dövlətlərinin güclərini öz gücü kimi istifadə edən İsrail isə Yaxın Şərqdə dövlət terroru əsdirməklə yanaşı, dünyada baş verən inqilab, münaqişə, çaxnaşma və müharibələrdə aparıcı rol alır.

Bəs kiçik bir millətin bu qədər böyük «başarılara» imza atmasının təməlində nə dayanır? Bunu yəhudizmin tarixini bilmədən anlamaq mümkün deyil. Yəhudizmin tarixi haqqında silsilə yazıları oxuculara təqdim edirik.

Dünyanın yəhudi problemi

I yazı

«Dövlətlərin daxilində biz təlatüm və çaxnaşma meydanları yaratmışıq… Bir qədər sonra iğtişaş və iflaslar hər yeri saracaq».

«Sion müdriklərinin protokolları»ndan sitat

«Yəhudilər irqi ayrıseçkiliyə qarşı çıxarkən eyni zamanda Tanrının Yaqubla müqaviləsini önə çəkərək özlərinin irqi aliliklərini elan edirlər».

Artur Kestler, tanınmış yəhudi yazıçısı

«Biz yəhudilər dağıdıcıyıq və həmişə də dağıdıcı olaraq qalacağıq. Başqa xalqlar bizim xeyrimizə nə qədər çalışsalar da, biz onlardan heç vaxt razı qalmayacağıq».

Moris Samyüel, amerikalı yəhudi yazarı,

sionist tarixçi

1897-ci ildə İsveçrədə sionistlərin qurultayı zamanı məxfi polis sionistlərin lideri Teodor Gertslin çantasından bir sıra sənədlər müsadirə etdi. Sonradan «Sion müdriklərinin protokolları» adlandırılan və yəhudilərin dünya ağalığının proqramı olan sənədlər İsveçrə polisi tərəfindən gizli saxlanıldı. Protokolların varlığı haqqında Avropada və Rusiyada şayiələr dolaşsa da, bu sənədin bir hissəsi ancaq 1903-cü ildə Sankt-Peterburqda nəşr olunan «Znamya» qəzetində dərc olundu. 1905-ci ildə Birinci Rus İnqilabının genişləndiyi ərəfədə rus ilahiyyatçı, yazıçısı Sergey Nulin protokolları bütünlükdə dərc etdi. «Sion müdriklərinin protokolları»nın tam mətninin dərci bütün dünyada aydın havada ildırım xarakteri oldu və bütün dünya dəhşətə gəldi. Protokolların dərci Birinci Rus İnqilabının məğlub olmasında önəmli rol oynadı.

Sionist təşkilatları müəllifi bəlli olmayan «Sion müdriklərinin protokolları»nı saxta elan etdi və bu protokolların antisemitlər tərəfindən hazırlandığını irəli sürdü. Qısa zaman kəsiyindən əllərində böyük mətbuat resursları olan sionistlər bütün dünyanı protokolların saxta olduğuna inandıra bildi və hələ də inandırmaqdadır.

Lakin «Sion müdriklərinin protokolları» dərc olunduqdan sonra 20-ci əsrdə və həmçinin 21-ci əsrdə hər kəsin gözü qarşısında protokollarda nəzərdə tutulan ümumdünya xarakterli faciəvi hadisələr baş verməyə başladı.

Müdriklərin protokolları reallaşır

«Sion müdriklərinin protokolları»nda irəli sürülən yəhudilərin dünya ağalığı və böyük xaos strategiyası Avropada 17-ci əsrdən başlayaraq kabus kimi dolaşmağa başladı. Çox qəribədir ki, bu kabusu Avropaya daşıyanlar heç də əsrlərdir Avropada məskunlaşan qərb yəhudiləri olan səfəridlər deyil, qədim xəzərlərin törəməsi olan şərq yəhudiləri aşkenazlardır. (Hazırda dünya yəhudilərinin 80 faizini təşkil edən və türk-xəzərlərin törəməsi olan aşkenaz yəhudiləri ilə bağlı ayrıca yazıda məlumat verəcəyik).

Tarixdə illüminatorlar olaraq bilinən gizli sion təşkilatları hələ 17-ci əsrdən başlayaraq Avropa dövlətlərində inqilablar etmək üçün gizli təşkilatlar yaradırdılar və gizli hücrələrin əsasını bir qayda olaraq aşkenazlar təşkil edirdi. İllüminatorların ən böyük işləri Böyük Fransa İnqilabı oldu. İnqilabdan sonra Fransada terror hökm sürməyə başladı. Bu terror və inqilab üzərində formalaşan Napoleon müharibələri isə bütün Avropanı qan içində boğdu.

1905-ci ildə başlayan Birinci Rus inqilabı gözlənilən nəticəni verməsə də, 1914-cü ildə başlayan Birinci Dünya Müharibəsi bütün dünyanı silkələdi. Avropa hələ görmədiyi bir müharibə ilə üzləşdi və müharibənin nəticələri dünyanın geosiyasi xəritəsini dəyişməklə yanaşı yəhudilərin Fələstini ələ keçirməsinə imkan yaratdı. Birinci dünya müharibəsinin gedişində başlayan yəhudi ərəb müharibəsi hələ də davam etdiyi bir şəraitdə Fələstində və Yaxın şərqdə yəhudi dövlətinin hakim mövqeyi heç kimdə şübhə doğurmur. Bu gün də öldürülən bir yəhudiyə görə yüzlərlə fələstinli öldürülür və yəhudi dövlətinin yönəticiləri bu terroru qisas məqsədi ilə həyata keçirdiklərini heç kimdən gizlətmirlər.

1917-ci ildə yəhudilərin aparıcı rol oynadığı İkinci Rus inqilabı baş verdi və elə həmin ilin noyabrında protokolların ideoloji bazası əsasında yaradılmış Bolşeviklər Partiyası hakimiyyətə gəldi. Bolşeviklər Partiyasının hakimiyyətə gəlməsi ilə bütün Rusiyada bolşevik yəhudilərin yönəltdikləri total terror həyata keçirilməyə başlandı. Qırmızı terror 1950-ci illərin axırına qədər SSRİ ərazisində 100 milyondan artıq insanı və ayrı-ayrı xalqları xüsusi amansızlıqla məhv etdi. 1933-cü ildə Avropada sionların birbaşa dəstəyi başqa böyük bir fəlakət-inqilab baş verdi. Almaniyada yəhudiləri sonuncu fərdə qədər öldürməyi və rasizmi özünün siaysi doktrinası elan edən Nasional-Sosialist Partiya xəstə təxəyyüllü Adolf Hitlerin və onun özünə bənzəyən silahdaşlarının rəhbərliyi altında hakimiyyətə gəldi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra yaralarını hələ tam sarıya bilməyən Avropa yenidən böyük xaosun içinə girdi. Dünya tarixinin insanlıq naminə əldə etdiyi hər şeyi yox etmək üçün Avropanın şərqində qırmızı terror, qərbində isə rasist terror hökm etməyə başladı. Halbıki «Sion müdriklərinin protokolları»nda açıq aydın göstərilirdi ki, yəhudilərin dünya ağalığını təmin etmək və dünya xalqlarını yer üzündən silmək üçün yəhudilərin yönləndirdiyi beynəlxalq terror həyata keçirilməli və dünya savaşları olmalıdır. Sionistlərin yönləndirdiyi SSRİ-nin nasist Almaniyasına 1941-ci ilə qədər hər cür iqtisadi, hərbi və siyasi dəstək verməsi də məhz dünya savaşı çıxarmaq məqsədi daşıyırdı.

1939-cu ildə dünya hələ görmədiyi bir savaşın içinə girdi və Almaniyanın 1941-ci ildə SSRİ-yə hücum etməsi ilə İkinci Dünya Müharibəsi total insan qırğınına çevrildi.

Müharibədən sonra qırmızı terror Avropanın yarısından çoxunu ələ keçirdi və Stalinin terror maşını Şərqi Avropanı ət maşınından keçirdi. Eyni zamanda Çində baş verən kommunist inqilab Asiyada qırmızı terrora start verdi. Maonun terror maşını Çində və Mançujiriyada 100 milyondan artıq məsum insanın canını aldı.

1948-ci ildə sionistlər tərəfindən hələ Birinci Dünya Müharibəsindən əvvəl «işğal olunan» ABŞ və Böyük Britaniyanın birbaşa dəstəyi ilə Fələstində yəhudi dövləti elan olundu. Bununla da Fələstində bu günümüzə qədər davam edən yəhudi terroruna start verildi.

Yəhudi dövlətinin yaradılması ilə yanaşı «Sion müdriklərinin protokolları»ında irəli sürülən proqram reallaşdırılmaqda davam etdi. 1991-ci ildə SSRİ-nin süqutu ilə ABŞ təkqütblü dünyanın sahibinə çevrildi. 20-ci əsrin başlanğıcından sonunda ABŞ-ın qüdrətini öz qüdrətinə çevirən sionistlər 20-ci əsrin sonunda əslində təkqütblü dünyanı yönəldən gücə çevrildilər. Amma dünyanın tam ağasına çevrilmək üçün sionistlərin proqramında iki əsas mərhələ daha var. Onların əsas strateji hədəflərindən biri humanist təməllər üzərində təşəkkül tapan xristian və islam dinlərini yox etməkdir ki, bu gün xristian dünyasının əsas düşməni islam dünyası elan olunub.

Günümüzdə beynəlxalq terrorizmin demək olar ki, islam terrorizmindən ibarət olması da sion müdriklərinin proqramının əsas nailiyyəti kimi görünməkdədir və bu, islam terrorunun ərəb dünyasında qanlı inqilablarla müşahidə olunması köhnə sion taktikasının yenidən işə düşməsindən xəbər verir.

Musa peyğəmbər rasizmin banisidir?

Heç kimə sirr deyil ki, irqi ayrıseçkiliyin və rasizmin banisi qədim yəhudilərdir. Bizim eradan təqribən 600 il əvvəl kiçik bir qəbilə Misirdən ata yurdlarına, İbrahim peyğəmbərin torpaqları olan Hanaan çölünə doğru köç etdi. Qəbilə özünü İsrail oğullarından Yəhudanın soyu adlandırıdı və köç edən qəbiləyə Musa peyğəmbər rəhbərlik edirdi. Bu, həmin Yəhuda idi ki, Musanın köçündən təqribən 500 il əvvəl qardaşı Yusif peyğəmbəri əvvəl quyuya atmış, sonra ərazidən keçən misirli tacirlərə 20 gümüşə satmışdı. Təqribən min yüz il sonra İsa peyğəmbərin həvarilərindən yeganə yəhudi olan Yəhuda onu 30 gümüşə ravvinlərə satacaqdı.

Yəhudi icmalarını idarə edən və dini ayinlərini həyata keçirən levitlərə və talmudçulara əsasən Misirdən çıxarkən Musa peyğəmbər yəhudilərə göydən un yağan cənnət torpaqları vəd etmişdi. Həmçinin levitlərin və daha sonra talmudçuların iddiasına əsasən Allah Tur dağında Musa ilə danışırkən yəhudiləri seçilmiş millət elan etmiş və onlara dünya ağalığı vəd etmişdi. Elə yəhudi əfsanələrinə əsasən 40 ildən sonra Yəhudanın qəbiləsi Fələstin torpaqlarına gəlib çıxarkən Musa peyğəmbər artıq həyatda yox idi.

Qəbiləni Musanın qardaşı Harun idarə edirdi. Vəd olunan cənnət əvəzinə Fələstin çöllərini gördükdə yəhudilərin qəzəbi yerə-göyə sığmamışdı. Məhz onları sakitləşdirmək üçün Harun və ətrafı xalqa yeni vədlər vermək məcburiyyətində qalmışdı. Bundan ötrü Allahın doğru yolu göstərdiyi və Musaya verdiyi, «Musa qanunları» kimi bilinən «Tövrat» kitabına yeni əlavələr olundu. Bunun üçün Musanın «İkinci qanunlar kitabı» yazıldı. Əlavələr Musaya verilən kitabların tam ziddini təşkil edirdi. Misal üçün «Birinci qanun kitabı»nda Allah öldürməməyi əmr edirdisə, «İkinci qanunlar kitabı»nda Allah yəhudilərə rastlaşdıqları bütün xalqları uşaqlı, qadınlı, yaşlı, cavanlı son fərdə qədər öldürməyi əmr edirdi. Yalnız bu yolla Tanrı seçdiyi milləti dünyanın tək sahibinə çevirəcəkdi.

Fələstində yəhudilər İsraillilərlə qarşılaşdılar. İsraillilər öz soy qohumlarını ağuşlarına alsalar da, sonradan yəhudilərin qanunları onları qorxutmağa başladı. Yəhudilər qonşu qəbilələrə hücum edir və onları uşaqdan böyüyə qədər öldürürdü. Elə bu üzdən bir müddətdən sonra İsraillilər yəhudilərdən ayrıldılar. Yəhudi Ensiklopediyasında hətta yəhudilərin israil soyundan olmadığı göstərilir: «Yusif və Yəhuda ayrı-ayrı soylara aiddilər. Çox böyük ehtimalla yəhudilər israil soyundan gəlmirdilər». Britaniya Ensiklopediyasında isə açıq şəkildə yazılır: «İsraillilər yəhudi deyildi».

Yəhudilərin Fələstinə yerləşməsindən təqribən 100 il sonra Fələstindəki İsrail qəbilələri tarixdən silindilər. Bunu edənlər isə yəhudilərdir. Britaniya Ensiklopediyasına görə isə, İsrail qəbilələri Fələstindəki digər qəbilələrin içində əriyib yoxa çıxdı. Yəhudilər paralel olaraq İsraillilərin adlarını öz üzərinə götürdülər və hətta 1948-ci ildə bu adı özlərinin dövlətlərinə belə verməkdən çəkinmədilər. Bu yəhudilərə Tanrının «Əski buyruq»unu yerinə gətirmək üçün vacibdir.

Eramızdan əvvəl 458-ci ildən bu günümüzə qədər dünya tarixində böyük proseslərə yol açan bir hadisə baş verdi. Babil əsirliyindən Fələstinə geri dönən kiçik yəhudi qəbiləsinin dini və icma liderləri olan levitlər dünyanın ilk irqi doktrinasını elan etdilər. Doktrina baş ravvinlər Yezdra və Neyeminin rəhbərliyi altında onlarla levit tərəfindən 80 il müddətində hazırlanmışdı və bunun üçün Tövrata «İkinci Qanun» kitabından başqa daha 4 kitab əlavə olunmuşdu. Bu doktrinaya görə yəhudilər Tanrının seçdiyi millət olaraq yer üzünə ağalıq etməliydi. Bu Tanrının «buyruğu» idi. Bunun üçün yuxarıda göstərildiyi kimi yəhudi tanrısı Yahovanın yer üzündə hakimiyyətini təmin etmək üçün bütün xalqlar məhv edilməliydi. Yaxın xalqlar sonuncu fərdinə kimi qırılmalı, uzaq xalqların kişiləri öldürülməli, qadınları isə yəhudilərin kölələrinə çevrilməliydi. Başqa xalqların qadınları yəhudilərin ancaq köləsi ola bilərdi və yəhudilərə qarışıq nikahlar yasaq olunmuşdu. Yasağı pozanlar ən ağır şəkildə cəzalandırılırdı.

Eramızdan əvvəl 458-ci ildə yəhudilərin rasist doktrinası elan olunmamışdan əvvəl levitlər Musanın yəhudilərə gətirdiyi «Əski buyruq»u tamamilə dəyişdirdilər. Yeni «Əski buyruq»da Musanın insanlara gətirdiyi tanrı buyruqlarından bir cümlə belə qalmamışdı və «Əski buyruq» tamamilə yəhudilərin milli-irqi doktrinasına çevrilmişdi. Bu səbəbdən qeyri millətlərə yəhudi dinini qəbul etmək yasaqlanmışdı. Levitlərin buyruğunda digər xalqların məhv olunması əmr olunurdu və bu əmrə uymayan yəhudilər icmadan və dindən xaric edilərək məhvə məhkum edilirdilər.

Əslində Musanın qanunları tamamilə fərqli və humanist əsaslar üzərində formalaşmışdı. Faktiki olaraq Musanın qanunları ilə İsa peyğəmbərin humanist ideyaları arasında heç bir fərq yoxdu. Bunun müqabilində isə levitlərin hazırladığı yeni dini doktrinada humanizm tamamilə rədd olunur, soyqırım, öldürmək, talan etmək və rasizm “Tanrının buyruğuna” çevrilir.

Həmçinin yəhudilər Tanrının onlara açıldığını və dolayısı ilə onların Tanrını kəşf etdiklərini irəli sürürdülər. Halbuki yəhudilərdən çox-çox əvvəl təkallahlılıq ideyası mövcuddur. Hətta yəhudilərdən 2000-ci il əvvəl Misirin «Ölülər kitabı»nda Tanrının tək olduğu vurğulanırdı: «İlahi sən Təksən və bütün zamanlarda Tək olmusan». Levitlərin hazırladığı «Tövrat»da isə Yahovanı öyən levitlər deyirlər: «Allahların arasında Sənə tay olan varmı?»

Beləliklə, Musanın yəhudiləri Misirdən çıxarmasından təqribən 150 il sonra bu qəribə xalq özünü tamamilə digər xalqlardan izolyasiya edərək özünü yer üzünün seçilmiş xas irqi elan etdi. Ən əsası yəhudizmin yaradıcıları olan levitlər rasizmi Allahın buyruğu və Allahın peyğəmbəri Musanı rasizmin banisi elan etdilər.

Yəhudilər Allahın peyğəmbərlərini öldürürlər

Musa peyğəmbərlə sonuncu peyğəmbər Məhəmməd arasında olan və İsa peyğəmbər də daxil olmaqla demək olar ki, bütün peyğəmbərlər yəhudi dini liderləri tərəfindən öldürülüblər. Faktiki olaraq bütün peyğəmbərlər levitlərin hazırladığı rasist doktrinanın müxalifəti olaraq çıxış etdiyindən levitlər peyğəmbərlərə işgəncə verir, onları öldürür və öyüdlərini yəhudi xalqının beynindən silirdilər. Tabe olmayanları Yahovadan təcrid edir və onları səhranın ortasında tək buraxıb gedirdilər.

Demək olar ki, o dönəmin peyğəmbərləri daha çox indiki dönəmdə totalitarizmə qarşı mübarizə aparan liberal demokratları xatırladırdılar. Peyğəmbərlər daha çox yəhudiləri levitlərin mənəvi əsarətindən qurtarmağa cəhd göstərirdilər. Lakin İsa peyğəmbər də daxil olmaqla heç bir peyğəmbər buna nail ola bilmədi. Özünü yəhudilərin messası (xilaskarı) elan etməsinə baxmayaraq talmudçu ravvinlər İsa peyğəmbəri çarmıxa çəkməkdən çəkinmədi. Hətta günümüzün ünlü sion ravvinlərindən biri xristian dininə olan nifrətini ifadə etmək üçün belə söyləmişdi: «İsanı çarmıxa çəkmək ən böyük səhvdi. Onu yandırmaq və külünü sovurmaq gərəkirdi».

Yəhudi xalqı gettolarda əsir alınır

Yəhudiləri xarici təsirlərdən qorumaq üçün levitlər onların beyinlərinə hakim kəsilməklə kifayətlənmirdilər. Həmçinin yəhudiləri gettolara (levitlərin və talmudçuların yəhudiləri yerləşdirdikləri qapalı zona) yerləşdirir və onların xarici aləmlə təmaslarını sıfıra endirməyə çalışırdılar. Gettolar faktiki olaraq SSRİ-də mövcud olan sosialist kazarma sistemi idi. Yəhudi-sion ideologiyası və yaşam tərzi üzərində formalaşdırılan Sovet dövləti faktiki olaraq Asiyanın böyük bir hissəsini və Avropanın yarısını əhatə edən nəhəng bir getto idi.

Yəhudi gettolarında hər hansı bir şəxsi azadlıqdan söhbət gedə bilməzdi. İlk getto eramızdan əvvəl 445-ci ildə yəhudi xalqı Babildən geri döndükdən sonra Yerusəlimdə yarandı. Əhəməni şahı Kserksin sevimlisi olan levit Neyemii həmin il fars əsgərləri ilə Babildən Yerusəlimə gələrək şəhərin qala divarlarını bərpa etdi. Yəhudilərə icazəsiz şəhərdən çıxmaq yasaqlandı və hər bir yəhudidən «Musa qanunlarına» birmənalı qaydada təslim olmaq əmr olundu. Babilistanda azad şəkildə yaşayan yəhudilər faktiki olaraq öz dini elitası tərəfindən əsir götürüldü. Gettoya «qanun» statusu vermək üçün Tanrının dilindən «Tövrat»a bir cümlə daha əlavə etdilər: «Mən sizi başqa xalqlardan ona görə ayırdım ki, Mənə məxsus olasınız».

Gettolar 2500 il müddətində yəhudilərin kütləvi məskunlaşdığı hər yerdə təşkil olunur və yəhudi xalqı zorla bu qapalı zonalarda irqçi yəhudizm «zəhəri» ilə məcburi şəkildə «zəhərlənirdilər». Yəhudilərin sonuncu ən böyük gettosu nasistlərin işğalına qədər Polşada Varşavada yerləşirdi və nasistlərin törətdiyi ən böyük yəhudi qırğını da məhz bu gettoda baş vermişdi.

Levitlərin və daha sonra talmudçuların getto siyasəti əslində yəhudi millətinin tamamilə fərqli formalaşmasında çox böyük rol oynadı. Bu gün dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq hər bir yəhudi «qanuna» tabe olmağa və həmçinin baş ravvinin hər bir əmrinə sözsüz uymağa məcburdur. Günümüzün yəhudiləri gettolardan fiziki olaraq qurtulsa belə 25 əsr boyunca gettolarda formalaşan yəhudi ruhu hələ də levitlərin və talmudçu ravvinlərin əsirləri olaraq qalmaqda davam edir. Və yəqin ki, yəhudi ruhu heç bir zaman Neyemiinin «gettosundan» xilas ola bilməyəcək. Bu isə o deməkdir ki, ya yəhudizm saxta və irqçi bir din olaraq ortadan qalxmalı, ya da dünyada doğurdan yəhudizm ağalığı bərqərar olmalıdır. Ki, artıq dünya bir dəfə SSRİ-nin misalında bunun şahidi olub.

# 13308 dəfə oxunub

Oxşar xəbərlər

# # #