Xəstə edən həkim qız

Xəstə edən həkim qız
5 iyun 2013
# 07:00

Elnur Şahmarov

Həkim qız

Hər keçəndə gözlərini süzürsən
Naz eləyib ürəyimi üzürsən
Nə müddətdi məndən uzaq gəzirsən
Yanıma gəl nazını mən çəkim, qız
İşvələnib naz eləmə, həkim qız

Gözləyirəm yolunu hər gələndə
Odlanıram hər dəfə sən güləndə
Qara saçın gərdənə töküləndə
Oxşayıb saçını sığal çəkim, qız
İşvələnib naz eləmə, həkim qız

Həsrətindən alışıram yanıram
Nurundan od alıb alovlanıram
Gözlərinə baxmağa utanıram
Mənim qədər səni sevər de kim, qız
İşvələnib naz eləmə, həkim qız

Baxışların ürəyimə od salıb
Həsrətin qəlbimə kədər dərd salıb
Nə zamandı gözüm yollarda qalıb
Qoyma məni həsrətini çəkim, qız
İşvələnib naz eləmə, həkim qız

Bir gözəl sevmişəm

Bir gözəl sevmişəm dodağı püstə,
Nə vaxtdır dərdindən olmuşam xəstə,
Gələrsə saxlaram gözlərim üstə
Görənlər söyləsin nazlı dilbəri

Bir gözəl sevmişəm aladır gözü
Şəkərdən şərbətdən şirindir sözü
Ağlımı başımdan aparıb düzü
Görməmişəm belə gül üzlü pəri

Bir gözəl sevmişəm sanki bir sona
Çəkmişəm nazını mən yana-yana
Baxışları bənzər ürkək ceyrana
Ovlaya bilmirəm bahardan bəri

Bir gözəl sevmişəm qızlar içində
Nazını çəkmişəm nazlar içində
Sevgi dolu qəlbim sızlar içimdə
Adını qəlbimə yazandan bəri

Aldın canımı

Dikilib üzünə qaldı gözlərim
Kəsildi taqətim əsdi dizlərim
Topuq çaldı dilim çaşdı sözlərim
Qara gözlü dilbər aldın canımı

Mən sənin eşqinlə alışdım yandım
Hər zaman sevgini qəlbimdə sandım
Sevirəm deməyə səndən utandım
Qara gözlü dilbər aldın canımı

Payız yarpağıtək saralıb soldum
Göydə nərə çəkən buludtək doldum
Bir kəlmə sözündən asılı qaldım
Qara gözlü dilbər aldın canımı

Baxıb aşiq oldum gül camalına
O al yanağında qara xalına
Acımadın aşiqinin halına
Qara gözlü dilbər aldın canımı

# 1747 dəfə oxunub

Oxşar xəbərlər

# # #