Şuşa haqda məşhur şeirin müəllifindən Qələbə Şeiri

Şuşa haqda məşhur şeirin müəllifindən Qələbə Şeiri
9 may 2021
# 08:01

Kulis.az Şuşa həsrəti ilə yazılmış ən gözəl şeirlərdən olan “Salam, Şuşam”ın müəllifi Kərimli Kərimlinin qələbə mövzusunda yazdığı yeni şeiri təqdim edir.

Şuşa

İşğalının 29-cu ildönümünü azad qeyd edən Şuşaya

Sən dağların başında mirvarisən, incisən,
Şəhərlər sırasında dünyada birincisən!

Gözəlliyin Tanrının qüdrətindən yaranmış,
Tanrı verən payından bütün cahan barınmış…

Şəhidlərin qanından lalələrin güc almış,
Xarıbülbül, adınla, şöhrətinlə ucalmış…

İbrahimin qılıncı, Pənah xanın taxtısan,
Bu gün artıq ölkəmin mədəni paytaxtısan!

Musiqinin beşiyi, sözün, səsin yurdusan,
Yalın əllə döyüşən ölümbilməz ordusan!

Eşqinin ünvanısan mədəni insanlığın,
İstedadın beşiyi, mədəni – insanlığın!..

Bayrağım əllərində sən ucaldın göylərə,
Bayrağımı birinci sən ucaltdın göylərə.

Dünya sənə heyrandır – papağı başdan düşür,
Dirisi at belindən, ölüsü daşdan düşür…

Başı dumanlı yurdum, duman üstə var Günəş,
Sənə arx-dayaqdır ulu Qırxqız, Ərgünəş!

Əsgər kimi döyüşdü torpağın da daşın da,
Qartalları düzürdü səmaya qardaşın da…

Qoy zəfərin əbədi, Zəfər yolun düz olsun,
Göz dikənin qazancı qoy quruca söz olsun!

Daim ayıq olsan da, qoy bu döyüş son olsun!
Sülh donun göy-qırmızı, ağ-yaşıl bir don olsun!

Əbədiyyət məskəni, ey əziz yurdum Şuşa!
Qəhrəmanlar diyarı, igidim, mərdim Şuşa!

Qəhrəman övladların sən ey şanlı Vətəni,
Qəlbi məhəbbət dolu, gözü qanlı Vətəni!

Bundan sonra əbədi azad yaşa, hürr yaşa!
Cah-calal, çal-çağırlı, şaqraq yaşa, gur yaşa!

Kərimin də şeiri sənə ərməğan olsun,
İstəyi yalnız budur: şəninə şayan olsun!!!

08.05.2021
Saat 06.12.
Bakı. “Qobu-Park”.

# 23680 dəfə oxunub

Oxşar xəbərlər

# # #