Küfr edirəm Vatikana – Xanəmirdən YENİ ŞEİRLƏR

Küfr edirəm Vatikana – <span style="color:red;">Xanəmirdən YENİ ŞEİRLƏR
26 yanvar 2016
# 18:00

Bu gün Xanəmirin doğum günüdür. Kulis bu münasibətlə şairə xoş arzularını bildirir və onun yeni şeirlərini təqdim edir.

kərbalayi hacı xanəmir bağdadi

qar indi

ey dili qafil fil faili məchul fani f...

padişah oturan yerdə siçan var...

gözümü açınca sabahın səhrasında

dağlarımıza qar endiyini gördüm

üzümdə rəngiylə bir adı yazdırırdı bəlkə unudulmuş bəlkə unudulacaq

dörd yanımda gövdəmdən qurtulammırdı kölgəm

ağlar qarlar oturmuşdu səhərlə birgə dağlarımızda

mənə bir ismarıcı olduğunu düşünürəm

düşmənləri təmizlədiyinə şər ruhları arıtdığına əmindim indi

indi bir xəyal süvarisi iz açınca mənim yorğunluğumda mənim yaxınımda

qar yağdığında yorğunluğumu tanıyıram bir az genəlir əcəmiliyim

bir az kövrəlir bürcümdə mənim əski can bölgəm

şəhər tənhalaşır

kənd sağollaşır

uzaqda qaralan adam bollaşır

gözümmü çəpləşdi uzanıb gedən bu ağlıq üzərindəki mavilikdən

hidayətə erənlərin iliyində haqqın mülkü ballaşa-ballaşa baharlar aşır

qar dağlarımızı tutmuş gecədən

bir quşdan can alıb mənlə dərdləşir qar

elə bil qayıblardan nəsə axır qəlbimin sakitliyinə

nəsə axır nəsə axır

nəsə axır qəlbimmi dərinləşir qədərimmi dəyişir

ya qəlblərmi dəyirmiləşir dağlara yağan qarın ayrılığından

ya bilməzdim ayrılığın belə dəyirmilik gətirdiyini

hamını hər kəsi başına topladığını ətrafına yığdığını bilməzdim məxəzdən

sabahın soyuqlarına qarışır gözlərimin tutub da buraxmadığı aydınlıq

irilir sofunun duasındakı kimi ağlığın hüznlərimə işlədiyi yanıq

oyanıq tavrıyla bəs pənbə gülümsəyişlər dirildir ağzın tutumunda sükutumu

qalxıb yerimdə qıl yazıram azğınca

çünki qarın bəyazlığında pozuram yazılmayan oxunmayan ağ səhifəli kitabımı

eşq

ey dili qafil fil faili məchul fani f...

qoy padişah da and içsin

mən taxt quracaq

səltənət yönəltəcək

xilafətə xilaf çıxmayacaqdım

Məhəmmədin qənşərində şeir oxuyacaqdım şeir oxuyacaqdım

mən onun bir cüt qayba çalan gözlərini görəcəkdim

bir səltənət quracaqdım

uzaq panetlərə elçilər göndərib çaparlar salacaqdım

ulduzlarla ən parlaq yanıb sönən sönüb yanan ulduzlarla

imzalanmış dostluq paktını təzələyəcəkdim

günəşin işığındakı bütün şərtləri ruhuma

gözlərimi yumaraq qəbullanıb möhürümü yenidən isladacaqdım

göylərin önündə yazdığım sözlərin sırasını yoxlayacaqdım

bir hökmüdar-hökmdar mənə deyilənləri sızdıracaqdım ümmətimə

meydanda toplaşmış milyonlardan üzərimə yağan gül dəstələrinə

olan ehtiramımı gecə düşüncə göylərə ilətəcəkdim

illah ilətəcəkdim

ayı başım üzərində lal dinməz görüb insanların haqqında dərdləşəcəkdim

nurunu damızdırdıqca içimə

çəkilib inzivama çiləmdə bir görünüb bir itəcəkdim

onunla əzəl anlaşmamızı mən belə mən belə təzələyəcəkdim

xilafət....

səltənət ...dövlət...

taxtu-tacumun baxdığı bayrağımdakı hilalın tiyəsi

aləmlərdən caynağına keçirib gətirdiyi rəhmət giləsi

gözlərimin dibində çağlayıb durduqca ötəsi

bu dərdin harasında sızlar həbəş məcnunu bəyaz leylası

xilafət ..

səltənət...

taxtu-tac...

Muhəmmədin gözləri çəkilməyib üzərimdən

ona görə hələ də bitməyir

içimin tufanları ruhumun vəlvələsi

küfr edirəm vatikana

ey dili qafil fil faili məchul fani f...

padişahi bir arı sancmış

arılardan danışma (danışsan ayrılıq yaradır yaxınında)

uçuşuyla bir isidər havanı bir qora bişirən gəlir

bütün yaşılların çiçəkləri arıları uzaqdan ha uzaqdan duyur

dişlərimi dişlərimə sıxıram alt kirpiyimdən üst kirpiyimə şaxıyıraqm

arılardan öyrəndiyim mdəniyyət qarşısında itirib tabımı

günlüklərimi yandıran səhifələrimi hörümçəklərdən əsirgəməyən

vatikana küfr edirəm o bağlayan kitabımı

uşaqlığımdan arı balıyla böyüdüm

arı şanının qoxusuyla dönüb durdu qafam şan şan qafam

şüurumda min illərin yaşanmış xəritəsində dağlar çöllər çıxardı qarşıma

şərlə danışmadım sözlərim hələ də adam doğurur adət dağıdır bu sarıdan

sular nə aydınlığı varsa ruhuma keçirdi kainatın sirləri məndə saklı

kainat amanatını varlığımda görüb bir açılır bir açılır acılar ürəkdən sildirir adını

gül baxır ona

sübh baxır ona

göz baxır ona

nə adətlər almaz olur kainatın sorağında açılanlar qapananlar... açılanlar

varlığım bir arı uçuşudur gülə çiçəyə doğru aya doğru (ayı doğrayan)

kainat bütün əzalarıyla ayılır oyanır dirilir dərilir (dillənir xatirimə)

arının neştəriylə dərilir külli aləm dərilir ötələr

sinirlərim üzərində şan -şandır günəşin işıqları adı şah

üzümü qibləyə çevirib salama tuturam gülləri çiçəkləri

ağaclar koğuşlarında saxlayır hələ də baldan tutduğumuz genləri

ona görə istiqanlıyam gözü nəmliyəm bu kainata sözüm bayatı

mənə buta verilib bu kainatın hər ulduz doğan yeri

hər qarışqa qaynayan hər balıq qıvrılan yeri də buta verilib mənə

indi onu arayaıram indi onu gözləməkdən baxdım canım nə çoxdu

səpələnib aləmlərin hər nöqtəsinə - məni görən yeri quçuk- quçukdur

hahamlar nə iş görür

papalar iblislik edir

bunun natosu da lotudu bunun avropası da bunun bmt-si də

sinaqoqlar kilsələr qarışıb bir birinə neft tanrılarına dua edirlər

yalayırlar çəkmələrini şeytanın üst-başına sehir duası oxuyurlar ibarnicə şeytanın

kainatın sonsuz nöqtələrində pardaqlanan sevdamızın bağrı qaralır

milyon il ötsə də miyoldayan bir varlığa dönürəm gözləri bərəli meşşan

kainatın məcazının mumiyası mənəm

kainatın ən diri toxumudur geni ballı canlılar

yer-göy məndə nəfəs alır mələklər də kitablar da hesabıma sağ qalır

qırılan bəndimlə bir sel kimi aşıb daşır yayılıram canına aləmlərin

iblis yuvası deyirəm vatikana

zamanı gələndə sökəcəm onun həyat xalısındakı ilmələrini

mənim xalım elə naxışlarla çeşnilərlə vurulub

Tanrıdan başqa tapılmaz sökə bilən hər ilməsindəki Məkkələrini

qarşıda durma

ey dili rəna qəfləti həngamə failliyində fillər veyillənən

O odur

sən sənsən

mən mənəm

amma sən kim mən kim.... üz-üzə durduqca əksimiz... bir-birimizə yaraşan bir qırğınımız var

səndəki bu mal-mülkün çoxu mənim olsun....

bir az da dağların ucalığından mən danışım.... başındakı qarın qat kəsmiş soyuğuyla tanış olum

günəşin işığı bir az da məni isitsin misralarımı...bir az da mənim bostanımda tərəvəzdə yaşıla dönsün

qapımdakı ağacımda yarpaqlansın budağında meyvələnsin boyunda bayılsın işıq

nə demək sənə olar mənə olmaz... olarla olmaza kim vermiş qərar

bax bu yola istəyirəm mən də ayağımı basam... bir az yürüyəm

addımlarımı azalda bilmərəm ... nəfəsimdən nədən kəsib azaltmalıyam...

ürəyimin döyüntülərində qovrulur aləm... tup-tubları... gup-gupları söndürməkmi peşəm....

gözümün qarşısında dənizin bu sonsuz hüsranı bir rəhmanlıq təntənəsidir ... bir rəhmanlıq təşnəsidi

bu yerin göyün önündə susmağım bir bir ayrılıqdan başqa bir ayrılığa kəramətini üsulla daşımağım bilirəm

bu yerin bu göyün önündə sükutum matı-qutu qurumuş durmağım varlıqda görünən təsəllimdi

uzağı bu bir əxlaq həngaməsidir

... bu mənim sənin qarşında götürdüyüm öhdəlikdir....

mən eşq əhliyəm

eşq səltənətindən buralara atılmış bir can sızıltısayam... əlim ayağım da mənim duamdır duam

mənə verilən mülküm əmanətdi böləməm... onu sadəcə yansıta billəm...

onu paylarsam qalmaz hissəm... mən ki bu ədavətə gəlməmişəm... mən ya varam ya yoxamladır kisəm

mülkümə dikilən gözlər Tanrının qəzəbini arıtlamadıqca adı üzərindədir kilsə...

mənə qarşı savaş açmış o ölümsaçan silahları hüceyrələriylə öyüdən şər cəbhəsi

hansı planetdə dünyanı yox etməyin oyununu qurub da gəlirsiniz ... yerdə işlərimizə qarışır...sınız

unutmayın içinizdə yerdə doğulmuş adamlarımız var... sizə vuracağımız zərbələrdən dəyişir iqlim

dəyişir havalar

günəşdə partlayışlar

ayının üzünü tutan pərdələr sinəmizə (sinənizə) yığılan hikkələr.... bir yanda qalmış

kərbəlalar... kimsəsizlik çəkən məkkələr... oturub gözləməyi qıvramış mələklər...

bir də sizdən yer üzünə durmadan gələn kələlər...

halımızı görüncə əncam çəkməyə hazırlanan fələklər... donub qalıb şərinizin taxtında boy verən iblislərə

iblislərə hitlerə lirlərə ay lirlərə...

bəlkə sözümdən tutub yeni bir qarşıdurmayla mərasim düzənləyib deyəsiniz mayyalara asteklərə hithitlərə

hithitlərə...

yox mən heç öz ölkəmdəki şər tarnıçalarının axıtdıqları qanları durdurmamışm

yox mən heç ölkəmdəki şər tanrıçalarının xalq adlı o davamın axıtdığı gözündən yaşın soyumamışam hərarətindən

ama sizə başqa planetlərdən yerdəki ritmi pozmağa gələnlər sizə qarşıyam

dağların tənhalıq yükləyən hədəsini

dəryaların nəhayətsizliyindən əhvalıma yansıyan hiyləsini ... üstəlik axar suların hekayəsini

meşələrin qələmlərdə qalmış yaddaşını, o qələm uclarında donmuş tufanını... Nuhunu

heç unutmadığım... bir övliyanın səmərqənddən qalxan tavrını... hələ Quranın canımızda cilalanan və tutub gəldiyim cığırını

alıb arxama üzərinzə gəlirəm... yandırdığınız ürəyinzə bir az da gülürəm... şeir yazdıqca sizi öldürürəm...

sözləri ritmə salıb sözləri hökumətlərə doldurub ön xəttə çıxıram .... hiddətinizi unutmuram...

bizdə uyğuya dalan... gəlişinizdən xəbəri olmayan milyonların əsarətini üsyanımdan qovuram

mən sizinlə... iblislə... vuruşuram... vuruşuram...

# 839 dəfə oxunub

Oxşar xəbərlər

Məktub yetişmədi - Abdulla Şaiqin hekayəsi

Məktub yetişmədi - Abdulla Şaiqin hekayəsi

18:23 24 iyul 2024
"Gələcək onu ölümə tərk edəcək" - Aqşin Yenisey

"Gələcək onu ölümə tərk edəcək" - Aqşin Yenisey

11:18 24 iyul 2024
Qadınlar cəmiyyətin diktələrinə məğlub olan insanlardır - İlahə Səfərzadə

Qadınlar cəmiyyətin diktələrinə məğlub olan insanlardır - İlahə Səfərzadə

14:41 23 iyul 2024
"Dəyişən reallıqlar: Haruki Murakaminin "1Q84"ü - Adam Kirş

"Dəyişən reallıqlar: Haruki Murakaminin "1Q84"ü - Adam Kirş

13:13 23 iyul 2024
Nəriman Nərimanov Tağıyevin pul yardımından niyə imtina etmişdi?

Nəriman Nərimanov Tağıyevin pul yardımından niyə imtina etmişdi?

09:00 23 iyul 2024
Musiqiçilərin, ədəbiyyatçıların biabırçı vəziyyəti... - 2006-cı ildən bəri qiymətlər niyə qalxmır?

Musiqiçilərin, ədəbiyyatçıların biabırçı vəziyyəti... - 2006-cı ildən bəri qiymətlər niyə qalxmır?

17:27 22 iyul 2024
# # #