Molla Pənah Vaqif erotikası

Molla Pənah Vaqif erotikası
23 avqust 2011
# 13:35
Kulis.az Molla Pənah Vaqifin erotik şeirlərini təqdim edir:


Ola

Xublar arığından yarımaq olmaz
İyidin həmdəmi gərək çağ ola
Bəstə boylu gərək, mina gərdənli
Zülfü siyah, var əndamı ağ ola

Döşün açıb əl dəyəndə yaxaya
Ağ gülün bağrına peykan toxuya
Bədənindən müşki ənbər qoxuya
Zülyü gərdənində bir qucaq ola

Bir mayabud gərək, baldırı yoğun
Sərasər ət basa dizin, topuğun
Əl vuranda dura buğumbabuğum
Titrəyə, quyruqdan çox yumşaq ola

Hayası üzündə, əqli başında
Öldürə Vaqivi gözü-qaşında
Ya on üç, ya on dörd, on beş yaşında
Nə ondan böyükrək, nə uşaq ola...



Öpəydim

Əldə ayna, gözə sürmə çəkəndə
Ala gözün bulağından öpəydim
Zənəxdanın çevrəsindən, xalından
Qələm qaşın qabağından öpəydim

Zülf ilən bəzənib gələndə üzün
Yenə can almağa qəsd edir gözün
Vəsfi-zəbanından çıxanda sözün
Dilin, dişin, dodağından öpəydim

Alaydım yaşmağın, açıb kəmərin
Çıxarıb əynindən zərbafın, zərin
İyləyb-iyləyib zülfi-ənbərin
Üzdən sonra buxağından öpəydim

Vaqifin bağrını döndərib közə
Yar odur yarının gövrünə dözə
Yarım sallanıban gələndə bizə
Düşübən əl-ayağından öpəydim



Gəlin

Başına döndüyüm, suların yolu
Gedəndə boş gedir, gələndə dolu
Ağ məmə üstündən çatının zolu
Sən qıysan, mən sənə qıymanam, gəlin!

Başına döndüyüm, telli-toqqalı
Qaşların canımı haqq-nahaqq alı
Ağarıbdır, qırxmaq olmaz saqqalı
Vallah, üzün üstə qoymanam, gəlin!

Taxtına çıxmanam, taxtın ucadır
Qoynuna girmənəm, yarı gecədir
Deməginən «Molla Pənah qocadır»
Səni tamam yesəm, doymanam, gəlin!
# 10179 dəfə oxunub

Oxşar xəbərlər

Çox da dərinə getmə! - Vaqif Poeziya Günlərindən qeydlər

Çox da dərinə getmə! - Vaqif Poeziya Günlərindən qeydlər

11:30 20 iyul 2024
"Əkinçi"nin layiqli davamçısı - Şahnaz Şahin

"Əkinçi"nin layiqli davamçısı - Şahnaz Şahin

16:56 19 iyul 2024
Ədib bu hekayələrində maarifçiliyin alovlu təbliğatçısıdır - Həcər Atakişiyeva

Ədib bu hekayələrində maarifçiliyin alovlu təbliğatçısıdır - Həcər Atakişiyeva

17:30 18 iyul 2024
Sonanın erməni oğluna Bahadır atalıq edəcək - Ağa Cəfərli

Sonanın erməni oğluna Bahadır atalıq edəcək - Ağa Cəfərli

12:00 18 iyul 2024
Varis, yoxsa Seymur Baycan? - Vüqar Van cavablayır

Varis, yoxsa Seymur Baycan? - Vüqar Van cavablayır

18:20 17 iyul 2024
"Hamı bir tikə çörək dalınca qaça-qaça yorulub ölür..." - Salam Sarvan

"Hamı bir tikə çörək dalınca qaça-qaça yorulub ölür..." - Salam Sarvan

16:00 17 iyul 2024
# # #