Gənc şair Facebooka bayatı həsr etdi

Kulis.az gənc şair Eminqueyin Facebookda dünən baş vermiş problemlə bağlı yazdığı bayatıları təqdim edir.   

 

Zildəydi bəmə döndü,

Kədərə, qəmə döndü,

Dünən feyzbuk çökdü,

Hər yer matəmə döndü

 

Əzizinəm, verəndi,

Qqismət Allah verəndi.

Hamı gah layk istədi,

Gah da nöqtə diləndi.

 

Əzizinəm, gülsənə,

Sevinsənə gülsənə,

Boş şeydi, xeyir eyləməz,

Bu nöqtə, vergül sənə.

 

Qurban olum Markına,

Kommentinə, laykına,

İlahi, çarə göndər,

Bu darıxan xalqına.

 

Qurbanam, dara düşsün,

Dərd-qəm odunda bişsin.

Dizi ağladan Markın,

Ofisi plana düşsün.

 

LENT

21 Mart 2019
20 Mart 2019
19 Mart 2019
18 Mart 2019
17 Mart 2019