Get məktəbə, cavanım!

Get məktəbə, cavanım!
15 sentyabr 2014
# 10:18

Məktəbə tərğib

Mirzə Ələkbər Sabir

Mənim bağım, baharım!

Fikri ziyalı oğlum!

Məktəb zamanı gəldi,

Dur, ey vəfalı oğlum!

Ey gözüm, ey canım!

Get məktəbə, cavanım!

Gün çıxdı, sübh açıldı,

Qaranlıqlar qaçıldı,

Pəncərədən gün düşdü,

Otaqlara saçıldı.

Ey gözüm, ey canım!

Get məktəbə, cavanım!

Oğul, oğul, amandır,

Çox yuxlamaq yamandır.

Çox yuxlamaq - şeytandan,

Tez durmaq - allahdandır.

Ey gözüm, ey canım!

Get məktəbə, cavanım!

Nəsihət al, nəsihət,

Qıl kəsbi-elmə qeyrət!

Elmsizlik bəlası

Müşkül olur, həqiqət.

Ey gözüm, ey canım!

Get məktəbə, cavanım!

Məktəbdə var şərafət,

Dəftərdə var lətafət.

Cari olur qələmdən

Şirin-şirin hekayət.

Ey gözüm, ey canım!

Get məktəbə, cavanım!

Allah olsun sədiqin,

Məktəb sənin şəfiqin;

Dur məktəbə get, oğlum,

Dəftər sənin rəfiqin.

Ey gözüm, ey canım!

Get məktəbə, cavanım!

Müəllimin kəlamın

Al, saxla ehtiramın;

Həqdən edər təmənna

Məktəbinin dəvamın

Ey gözüm, ey canım!

Get məktəbə, cavanım!

Elm öyrən, imtəhan vər,

Öz fəzlini nişan vər;

Qədrin bil elmü fəzlin,

Elmin yolunda can vər.

Ey gözüm, ey canım!

Get məktəbə, cavanım!

# 856 dəfə oxunub

Oxşar xəbərlər

# # #