Anar Macal, Əkrəm Ətirşah, Aqil Dolu, Mövlud Dəyirman – Yazıçılarımızın YENİ TƏXƏLLÜSLƏRİ

Məşhur yazıçılarımıza, əsərlərinə uyğun yeni təxəllüslər təklif etsək ilk ağıla gələnlər hansı olardı? Kulis.az bütün yazarlara hörmətlə öz versiyasını təqdim edir.  

 

Anar Macal

 

Elçin Dolça

 

Əkrəm Ətirşah

 

Seyran Qaçaqaç

 

Mövlud Dəyirman

 

Dilsuz Yol

 

Vidadi Vicdan

Image result for vidadi babanlı

 

Kamal Sehrbaz

 

Aqil Dolu

 

Seymur Quqark

 

Mübariz İlıq

 

Pərviz Öləngi

 

Maestro Səfər

 

Vaqif Omaroğlu

 

Əlisəmid Kentavr

 

Afaq İzdiham

 

Murad Pinəçi

 

Elçin Don Juan

 

Həmid Solaxay

 

Aysel Peyğəmbər

 

Sevinc Falçı

 

Şərif Haramı

 

Mirmehdi Küləkdişləyən

 

Kəramət Pozğun

 

Ayxan Monoton

 

Qeyd: Yazıda müəlliflərin “Macal”, “Dolça”, “Ətirşah Masan”, “Qaçaqaç”, “Dəyirman”, “Yol”, “Vicdan susanda”, “Sehrbazlar dərəsi”, “Dolu”, “Quqark”, “İlıq”, “Öləngi”, “Maestro”, “Omaroğlunun qayıtması”, “Kentavr”, “İzdiham”, “Bulud pinəçisi”, “Don Juan”, “Solaxay”, “Qadın peyğəmbər”, “Falçı”, “Haramı”, “Küləyi dişləyən”, “Pozğun”, “Monoton” əsərlərinin adından istifadə olunub. 

 

 

LENT

23 Oktyabr 2017
22 Oktyabr 2017
21 Oktyabr 2017
20 Oktyabr 2017
19 Oktyabr 2017