Qapqara qayğılar sarılanda boynumuza

Nərgiz nazim

 

Bir günün şeiri

 

 

Axşam düşür, şər qarışır,

Yuxular çəkilir ərşə.

Bütün günün yorğunluğu,

Düşüb yataqda təşvişə...

 

Xəyallarda min bir sual,

Hərdən qapqara qayğılar

Sarılanda boynumuza,

Deyirəm ki, dincliyimiz heç olmasa gecələrdə

bizdən uzaq, gen düşməyə...

 

İllərin ağrılarını bir gecədə biz buraxaq

Bu həyatın keçmişinə, dünəninə

Tək gecədən çıxaq sakit gümrah günə...

 

Zəngli saatları qurub yenə işə biz tələsək,

Səssiz, donuq baxışlarla avtobus nömrəsi gəzək...

Yerimiz pəncərə önü fikirdə bəlkə gələcək...

 

Beləcənə çatıb işə,

pillələri bir-bir qalxıb

otağın qapısın açaq,

Sonra keçib iş görülən boz masanın arxasına,

Bütün günün yorğunluğu yavaş-yavaş dolsun cana...

 

Saat olsun axşam altının yarısı

Getmək vaxtı artıq, gözümün qarası.

 

Saniyələr istəmsizcə ard-ardına sıralansın,

Eyni günlər, eyni anlar yenə eynən təkrarlansın...

LENT

27 May 2018
26 May 2018
25 May 2018
24 May 2018
23 May 2018